Buzda Soğukluk Depolama: Klima Enerji Maliyetinde %50’ye Varan Tasarruf Potansiyeli


Erdemir D., Altuntop N., Duman Ş., Gündüz Ş., Çengel Y.

TTMD Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima, Yangın ve Sıhhi Tesisat Dergisi, no.123, pp.42-49, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Due to the rising living standards and comfort levels at global scale and the increase in the time spend indoors, cooling of buildings has become a significant initial investment and operating cost item. The ever-increasing use of wind turbines and their increasing contribution to nighttime electricity generation brought about an increasing nighttime surplus of electricity generation, which adds to the attraction of shifting power consumption to night hours. This situation increases interest in the time-shifting applications in energy use such as electrical energy storage in batteries and cold storage in ice, also called ice storage. In this work, the performance of the ice storage system integrated to the air conditioning system of the GIMSA hypermarket in Ankara, which is the first high-capacity ice storage integrated air conditioning system of Turkey, is studied thermodynamically and economically. Based on the analysis of the data collected over the four years of operation, it is found that the ice storage system at GIMSA hypermarket facility has paid back its initial cost within the first 3 years of operation. The system has been operating since 2016 without any loss of performance, and continuing to reduce the GIMSA’s air conditioning energy cost by about half each year.

Yaşam standartlarının ve konfor seviyesinin global ölçekte yükselmesi ve iç mekanlarda geçirilen zamanın artmasından dolayı, binaların soğutulması ciddi bir ilk yatırım ve işletme maliyetini beraberinde getirmektedir. Rüzgâr türbinlerinin gittikçe yaygınlaşması ve gece elektrik üretimine artan katkısı sebebiyle oluşan arz fazlası, elektrik tüketiminin gece saatlerine kaydırılmasını daha da cazip hale getirmektedir. Bu durum, bataryalarda elektrik enerjisi depolama ve buzda soğukluk depolama gibi enerji kullanımında zaman kaydırması uygulamalarına olan ilgiyi arttırmaktadır. Bu çalışmada, Ankara’da yer alan ve Türkiye’nin ilk yüksek kapasiteli buzda soğukluk depolama sistemi olan GİMSA hipermarketin klima sistemine entegre edilen buzda soğukluk depolama sisteminin performansı termodinamik ve ekonomik açıdan incelenmiştir. Dört yıl boyunca toplanan verilere dayalı olarak yapılan analizlere göre, Ankara GİMSA hipermarket tesisi kurulum maliyetini ilk 3 yılda sağladığı tasarruftan geri ödemiştir. Sistem, hizmete girdiği 2016 yılından beri performans kaybı göstermeden çalışmakta ve hipermarketin klima enerji tüketim maliyetini her yıl yaklaşık yarı yarıya düşürmeye devam etmektedir.