Düşey Mantolu Sıcak Su Tanklarında Sıcaklık Tabakalaşmasının Engeller Aracılığı ile İyişeitirilmesinin Sayısal Olarak İncelenmesi


ERDEMİR D. , ALTUNTOP N. , Pekdemir İ. Z.

2. Anadolu Enerji Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.356-368

  • Basıldığı Şehir: Diyarbakır
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.356-368

Özet

Bu çalışmada, düşey mantolu sıcak su tanklarındaki sıcaklık tabakalaşmasının, farklı konumlarda yerleştirilen iki farklı engel aracılığı ile iyileştirilmesi sayısal olarak incelenmiştir. Çalışmada, iç kısımdaki tanka ortası delik ve düz dairesel tipteki iki farklı engel yerleştirilmiştir. Ortası delik engel altta, düz dairesel engel ise ortası delik engele göre üst kısımda kalacak şekilde 20 farklı konumda yerleştirilerek engel konumlarının sıcaklık tabakalaşması üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Analizlerde FLUENT 13 programı kullanılmıştır. Yapılan analizlerin sonuncunda, içerisine engel yerleştirilen tankın, engel bulunmayan tanka göre her durumda sıcaklık tabakalaşmasını daha iyi olduğunu tespit edilmiştir. En iyi tabakalaşmanın ise birinci engelin tank tabanına yakın olduğu ve ikinci engelin birinci engele olan mesafesinin 100 mm civarında olduğu durumda gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

In this study, thermal stratification enhancement via different obstacles which are placed in different placed was investigated numerically. As obstacles, cylinder has hole in middle of it and normal cylinder were used. Cylinder has hole in middle of it was placed in down and normal cylinder was placed in higher than the other obstacle. 20 different positions were calculated with FLUENT 13. Result of the analyses show that obstacles have been supplied better thermal stratification according to no obstacles case. The best thermal stratification has been performed when first obstacle placed in near the base of the tank and second obstacle placed in above nearly 100 mm than first obstacle.