Dünyada ve Türkiye'de Güneş Enerjisi ile İlgili Gelişmeler


Creative Commons License

ALTUNTOP N. , ERDEMİR D.

Mühendis ve Makina, vol.54, no.639, pp.69-77, 2013 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 54 Issue: 639
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Mühendis ve Makina
  • Page Numbers: pp.69-77

Abstract

In this study, the situation of energy sources was examined in the world and Turkey. Reserve/capacity, production and consumption values of energy sources were emphasized. Energy production and consumption, CO2 emission and electricity energy consumption of countries were investigated. Energy consumption and electricity energy consumption per capita were comparatively analyzed for various countries in the world. In addition, the situation of renewable (hydraulic energy, geothermal energy, biomass energy, solar energy and wind energy), non-renewable energy sources (oil, natural gas, coal, uranium and thorium) have been determined and the renewable electric power capacities of countries were also investigated widely.

Bu çalışmada, enerji kaynaklarının Dünyadaki ve Türkiye’deki durumu incelenmiştir. Enerji kaynakların rezerv/kapasite, üretim ve tüketim değerleri üzerinde durulmuştur. Ülkelerin enerji üretimi ve tüketimi, CO2 emisyonu ve elektrik enerjisi tüketimi incelenerek kişi başına enerji ve elektrik enerjisi tüketimi çeşitli dünya ülkeleri için karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Ayrıca yenilenemez (petrol, doğal gaz, kömür, uranyum toryum), yenilenebilir enerji kaynakları (hidrolik enerji, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi) için durum tespiti yapılmış ve ülkelerin yenilenebilir elektrik güç kapasiteleri üzerinde durulmuştur.