Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaokul Matematik Ders Kitaplarının Değerler Eğitimi Yaklaşımları Açısından İncelenmesi

International Marmara Social Sciences Congress (Imascon Spring 2023), Kocaeli, Turkey, 9 - 10 June 2023, vol.1, pp.104-109

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CEBİR KONUSUNDA ÇOKLU TEMSİLLER ARASINDAKİ GEÇİŞ BECERİLERİ

9. SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2021, pp.510-516

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin 5. Sınıf Kesir Konusunun Öğretimine İlişkin Görüşleri

VI th International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.1504-1506

7. Sınıf Öğrencilerinin Oran-Orantı Problemlerini Çözme Süreçlerinin İncelenmesi

VI th International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.1659-1660

İlkokul Matematik Ders Kitaplarının Kesirlerle Sıralama Bağlamında İncelenmesi

16th International PrimaryTeacher Education Symposium, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017

The Analysis of Middle School 5th Grade Students Problem Posing and Problem Solving Abilities

6 TH WORLD CONFERENCE ON LEARNING, TEACHING AND EDUCATIONAL LEADERSHIP (WCLTA-2015), Paris, France, 29 - 31 October 2015

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesirlerle Çıkarma İşlemine Yönelik Kurdukları Problemlerin İncelenmesi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.135-136

Ortaokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Açık Uçlu Sözel Hikayelere Yönelik Kurdukları Problemlerin İncelenmesi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.75-76

Sınıf öğretmeni adaylarının kesirlerle toplama işlemine yönelik bilişsel yapılarının problem kurma bağlamında analizi

Matematikçiler Derneği 12. Matematik Sempozyumu “Toplumda Matematik”, Ankara, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.234-237

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin İlk Yıllarında Karşılaştıkları Zorluklar

Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 17 May 2013, pp.141-142

Analysis Of Pre Service Elementary Teachers Pedagogical Content Knowledge In The Context Of Problem Posing

Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8), Antalya, Turkey, 6 - 10 February 2013, pp.1-10

Prospective Teachers Skills In Problem Posing With Regard To Different Problem Posing Models

3rd World Conference on Educational Sciences, İstanbul, Turkey, 5 - 07 February 2011, vol.15, pp.485-489 identifier

Probleme dayalı öğrenme yöntemine ilişkin öğrenci görüşleri

Matematikçiler Derneği 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri "Matematik ve Bilişim Çağı", Trabzon, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.140-141

Kavram yanılgılarının kavrama (comprehension) testi ile tespiti

Matematikçiler Derneği 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri "Matematik ve Bilişim Çağı", Trabzon, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.255

Matematiksel bilginin transferi: seriler durumu

Matematikçiler Derneği 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri "Matematik ve Bilişim Çağı", Trabzon, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.205-206

Farklı sayı algılama düzeylerine sahip öğrencilerin yüzdeler konusunda problem çözme becerileri üzerine deneysel bir çalışma

Matematikçiler Derneği 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri "Matematik ve Bilişim Çağı", Trabzon, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.81-82

Öğretmen adaylarının farklı denklem çeşitlerine yönelik problem kurma becerilerinin incelenmesi

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.58

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının bölme ile ilgili kavramsal bilgileri

Matematikçiler Derneği 6. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri "Yaşayan Matematik", Ankara, Turkey, 30 November - 02 December 2007

İlköğretim öğrencilerinin (1-5. sınıflar) ölçme öğrenme alanındaki performansları

VII.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 2006, pp.503

İlköğretim okulu matematik dersi programının (kapsam ve eğitim durumları açısından) incelenmesi

Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 14 - 16 November 2005, pp.256-261 Sustainable Development

Euclid geometrisinde problem çözümleri üzerine

Palandöken Matematik Günleri, Erzurum, Turkey, 21 - 24 June 2001, pp.70

Geometride göz aldanmaları

Atatürk Üniversitesi 40. Kuruluş Yıldönümü Matematik Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 10 - 13 May 1998, pp.15-18

Construction of differantial equations using quasi elliptic functions

Atatürk Üniversitesi 40. Kuruluş Yıldönümü Matematik Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 10 - 13 May 1998, pp.86-89

Metrics

Publication

73

Citation (WoS)

50

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

21

H-Index (Scopus)

10

Project

1

Thesis Advisory

12

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals