Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Kurdukları Problemlere Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Kesirlerle Toplama İşlemi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.30, no.1, pp.122-136, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

An Error Analysis in Division Problems in Fractions Posed by Pre-Service Elementary Mathematics Teachers

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.12, no.3, pp.2303-2309, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Conceptual Analysis of Multiplication and Division Problems in Fractions Posed by Preservice Elementary Mathematics Teachers

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.41, no.41, pp.231-243, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

On indicator of normals in E n -euclid space

Applied Mathematics and Computation, vol.154, pp.443-447, 2004 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Effect of Problem-Based STEM Activities on 7th Grade Students' Mathematics Achievements, Attitudes, Anxiety, Self-Efficacy and Views

International Journal of Contemporary Educational Research (IJCER), vol.9, no.1, pp.87-102, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Öğrencilerinin matematik dersine bağlılığının ve matematik kaygılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi

Anadolu Journal of Educational Sciences International, vol.11, no.1, pp.45-62, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Investigating Middle School Students’ Metacognition and Mathematical Reasoning of Problem-Solving Skills

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, no.3, pp.545-563, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Analysis of Teachers’ Usage of Models at Teaching of Integers

BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.15, no.29, pp.81-108, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Teachers’ Role and Responsibility in Improving Preschool Students’ Mathematical Skills

International Online Journal of Educational Sciences, vol.9, no.4, pp.930-943, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Kurdukları Problemlerin Güçlük Düzeyine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.2, pp.63-81, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

The Development of Preschool Students Algebraic Thinking Skills A Case Study Approach

British Journal of Education, Society & Behavioural Science, vol.8, pp.175-188, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle İlgili Açık Uçlu Sözel Hikayeye Yönelik Kurdukları Problemlerin İncelenmesi

TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ, vol.6, no.2, pp.230-249, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin 6 Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarına Ve Tutumlarına Etkisi

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.28, no.1, pp.81-98, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Kesirlerde toplama İşleminde Problem Kurmayı Kullanmaya İlişkin Görüşleri

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.2, no.1, pp.27-46, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Problem Kurma Becerileri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.190-214, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

7 Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerde Toplama İşlemine Kurdukları Problemlerin Analizi

İlköğretim Online, vol.11, no.4, pp.1021-1035, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

The Analysis of the Problems Posed by the Pre Service Teachers about Equations

Australian Journal of Teacher Education, vol.37, pp.93-113, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.1-23, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Transfer of Mathematical Knowledge Series

The Australian Journal of Teacher Education, vol.37, no.3, pp.83-89, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Sınıf öğretmeni adaylarının çizgi grafiklerine öykü oluşturmada karşılaştıkları güçlükler

International Online Journal of Educational Sciences, vol.4, no.3, pp.644-658, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmen adaylarının sözel ve görsel temsillere yönelik kurdukları problemlerin analizi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.30, pp.39-49, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Problem based learning in linear algebra

International Journal of Humanities and Social Science, vol.1, no.10, pp.187-196, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

İlköğretim 6 7 ve 8 sınıf öğrencilerinin sayı algılama ve rutin olmayan problem çözme becerilerinin incelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.57-72, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Sınıf öğretmeni adaylarının küme kavramıyla ilgili algıları

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.221-230, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

İlköğretim ikinci kademesinde matematik öğretmenlerinin matematik ders kitabı kullanımını etkileyen etmenler ve beklentileri

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.163-176, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Onluk sayma sisteminin öğretimi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.199-206, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Temel işlem becerilerinin öğretiminde problem kurma çözme çalışmaları

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.1-11, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Sınıf öğretmeni adaylarının kesir işlemleri konusundaki kavramsal performansları

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.537-547, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Matematik öğretiminde kendini gerçekleştirme

Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.129-138, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Pür ve uygulamalı matematik arasındaki ilişki

Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.96-101, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Özel dershanelerin matematik öğretimindeki yeri

Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.157-164, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CEBİR KONUSUNDA ÇOKLU TEMSİLLER ARASINDAKİ GEÇİŞ BECERİLERİ

9. SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2021, pp.510-516

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin 5. Sınıf Kesir Konusunun Öğretimine İlişkin Görüşleri

VI th International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.1504-1506

7. Sınıf Öğrencilerinin Oran-Orantı Problemlerini Çözme Süreçlerinin İncelenmesi

VI th International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.1659-1660

İlkokul Matematik Ders Kitaplarının Kesirlerle Sıralama Bağlamında İncelenmesi

16th International PrimaryTeacher Education Symposium, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017

The Analysis of Middle School 5th Grade Students Problem Posing and Problem Solving Abilities

6 TH WORLD CONFERENCE ON LEARNING, TEACHING AND EDUCATIONAL LEADERSHIP (WCLTA-2015), Paris, France, 29 - 31 October 2015

Ortaokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Açık Uçlu Sözel Hikayelere Yönelik Kurdukları Problemlerin İncelenmesi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.75-76

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesirlerle Çıkarma İşlemine Yönelik Kurdukları Problemlerin İncelenmesi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.135-136

Sınıf öğretmeni adaylarının kesirlerle toplama işlemine yönelik bilişsel yapılarının problem kurma bağlamında analizi

Matematikçiler Derneği 12. Matematik Sempozyumu “Toplumda Matematik”, Ankara, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.234-237

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin İlk Yıllarında Karşılaştıkları Zorluklar

Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 17 May 2013, pp.141-142

Analysis Of Pre Service Elementary Teachers Pedagogical Content Knowledge In The Context Of Problem Posing

Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8), Antalya, Turkey, 6 - 10 February 2013, pp.1-10

Prospective Teachers Skills In Problem Posing With Regard To Different Problem Posing Models

3rd World Conference on Educational Sciences, İstanbul, Turkey, 5 - 07 February 2011, vol.15, pp.485-489 identifier

Kavram yanılgılarının kavrama (comprehension) testi ile tespiti

Matematikçiler Derneği 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri "Matematik ve Bilişim Çağı", Trabzon, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.255

Matematiksel bilginin transferi: seriler durumu

Matematikçiler Derneği 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri "Matematik ve Bilişim Çağı", Trabzon, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.205-206

Probleme dayalı öğrenme yöntemine ilişkin öğrenci görüşleri

Matematikçiler Derneği 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri "Matematik ve Bilişim Çağı", Trabzon, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.140-141

Farklı sayı algılama düzeylerine sahip öğrencilerin yüzdeler konusunda problem çözme becerileri üzerine deneysel bir çalışma

Matematikçiler Derneği 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri "Matematik ve Bilişim Çağı", Trabzon, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.81-82

Öğretmen adaylarının farklı denklem çeşitlerine yönelik problem kurma becerilerinin incelenmesi

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.58

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının bölme ile ilgili kavramsal bilgileri

Matematikçiler Derneği 6. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri "Yaşayan Matematik", Ankara, Turkey, 30 November - 02 December 2007

İlköğretim öğrencilerinin (1-5. sınıflar) ölçme öğrenme alanındaki performansları

VII.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 2006, pp.503

İlköğretim okulu matematik dersi programının (kapsam ve eğitim durumları açısından) incelenmesi

Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 14 - 16 November 2005, pp.256-261 Sustainable Development

Euclid geometrisinde problem çözümleri üzerine

Palandöken Matematik Günleri, Erzurum, Turkey, 21 - 24 June 2001, pp.70

Construction of differantial equations using quasi elliptic functions

Atatürk Üniversitesi 40. Kuruluş Yıldönümü Matematik Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 10 - 13 May 1998, pp.86-89

Geometride göz aldanmaları

Atatürk Üniversitesi 40. Kuruluş Yıldönümü Matematik Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 10 - 13 May 1998, pp.15-18