Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2011 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

 • 2006 - 2011Doç.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

 • 2001 - 2006Yrd.Doç.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

 • 1995 - 2001Araştırma Görevlisi

  Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 1993 - 1995Araştırma Görevlisi

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Enstitü Müdürü

  Erciyes Üniversitesi

 • 2012 - 2015Bölüm Başkanı

  Erciyes Üniversitesi

 • 2011 - 2015Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Erciyes Üniversitesi

 • 2007 - 2010Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes Üniversitesi

 • 2003 - 2007Bölüm Başkan Yardımcısı

  Erciyes Üniversitesi

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansSosyoloji Teorileri

 • DoktoraBilgi Sosyolojisi

 • LisansDin Sosyolojisi

 • Yüksek LisansDin Sosyolojisi Teorileri

 • DoktoraDin Antropolojisi

Yönetilen Tezler

 • Sosyo-Kültürel Değişim ve Etno-Dini Kimlik İlişkisi (Mahallemiler Örneği), ÇELİK C. , H.Yeşilmen(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Kadının Çalışma Hayatına Girmesiyle Oluşan Aile İçi Roller Sistemindeki Değişim ve Din İlişkisi (Niğde Örneği), ÇELİK C. , H.Geçer(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Türkiye'de Köy İmamlığı ve Köy İmamlarının Sorunları-Pınarbaşı Örneği, ÇELİK C. , E.Yavuz(Öğrenci), Doktora, 2015
 • Din Görevlilerinin Din Anlayışlarındaki Değişmelerin Sosyolojik İncelenmesi (Ankara/Keçiören Örneği), ÇELİK C. , U.Nas(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Aleviliğin Örgütsel Yapılanması - Adıyaman Örneği, ÇELİK C. , H.Aktürk(Öğrenci), Doktora, 2013
 • Halk Dindarlığı Üzerine Bir Din Sosyolojisi Araştırması, Derbent (Dağıstan Örneği), ÇELİK C. , G.Novruzova(Öğrenci), Doktora, 2013
 • Dernekleşme ve Din - Gaziantep Örneği, ÇELİK C. , E.Erkan(Öğrenci), Doktora, 2012
 • Kadın Dindarlığı ve Sosyalleşme-Yeni Süksün Kasabası Örneği, ÇELİK C. , K.Kaya(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Bir Batı Anadolu Kasabasında Dini Hayat-Köprübaşı Örneği, ÇELİK C. , B.Geçit(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Toplumsal Değişim Sürecinde Kadın Dindarlığı (Adıyaman/Çelikhan Örneği), ÇELİK C. , S.Açıkgöz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Din Görevlilerinin Modernleşmeye Bakışı (Ankara/Polatlı Örneği), ÇELİK C. , B.Gültekin(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Kız Kuran Kursları Üzerine Bir Alan Araştırması-Zeynelebidin Kız Kuran Kursu Örneği, ÇELİK C. , A.Tuğba(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Din ve Ahlak İlişkisine Sosyolojik Bir Yaklaşım-İncesu Örneği, ÇELİK C. , H.Süslü(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • Dağıstan Derbent Bölgesi Terekeme Türklerinde Sosyal ve Dini Hayat, ÇELİK C. , G.Navruzova(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005