Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Nisan 2016Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

  Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

  Yrd. Doç. Atama

 • Mayıs 2014Erciyes Üniversitesi

  Erciyes Üniversitesi

  Doçentlik Atama

 • Nisan 2014Necmettin Erbakan Üniversitesi

  Necmettin Erbakan Üniversitesi

  Profesörlük Atama

 • Mart 2014Üniversitelerarası Kurul, Mart 2014

  Üniversitelerarası Kurul, Mart 2014

  Doçentlik Sınav Jürisi

 • Ocak 2014Üniversitelerarası Kurul, Ocak 2014

  Üniversitelerarası Kurul, Ocak 2014

  Doçentlik Sınav Jürisi

 • Ocak 2014Erciyes Üniversitesi

  Erciyes Üniversitesi

  Doçentlik Atama

 • Kasım 2013Cumhuriyet Üniversitesi

  Cumhuriyet Üniversitesi

  Yrd. Doç. Atama

 • Ekim 2013Üniversitelerarası Kurul, Ekim 2013

  Üniversitelerarası Kurul, Ekim 2013

  Doçentlik Sınav Jürisi

 • Ağustos 2013Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ

  Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ

  Yrd. Doç. Atama

 • Mart 2013Batman Üniversitesi

  Batman Üniversitesi

  Jüri Üyesi

 • Şubat 2013Gümüşhane Üniversitesi

  Gümüşhane Üniversitesi

  Yrd. Doç. Atama

 • Aralık 2012Gaziantep Üniversitesi

  Gaziantep Üniversitesi

  Yrd. Doç. Atama

 • Mart 2012N. E. Üniversitesi

  N. E. Üniversitesi

  Profesörlük Atama

 • Aralık 2011Erciyes Üniversitesi

  Erciyes Üniversitesi

  Doç. Atama

 • Eylül 2011Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

  Profesörlük Atama

 • Haziran 2011Ardahan Üniversitesi

  Ardahan Üniversitesi

  Yrd. Doç. Atama

 • Ekim 201019 Mayıs Üniversitesi

  19 Mayıs Üniversitesi

  Yrd. Doç. Atama

 • Mayıs 2010Erciyes Üniversitesi

  Erciyes Üniversitesi

  Yrd. Doç. Atama

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2017 - Devam Ediyor Düşünen Şehir

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2014 - Devam Ediyor Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2013 - Devam Ediyor Şehir ve Düşünce

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2006 - Devam Ediyor Toplum Bilimleri Dergisi

  Yayın Kurul Üyesi

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Kasım 2018Çelik C., Geleceğin Şehrinde Sorun Alanları: Din ve Sekülerleşme; Nevşehir, 16.11.2018

  Nevşehir

 • Mart 2018Çelik C., Türkiye'de Dini Hayatın Sosyolojisini Anlamak: Dini Gruplar ve Cemaatleşme Olgusu; Sakarya, 16 Mart 2018

  Sakarya

 • Ekim 2016C. Çelik, "Yeni İslamcılık ve Öznel Sekülerleşme", Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları

  İstanbul

 • Mayıs 2016Çelik C., "Yeni Maneviyat ve Ahlaki Düzen Arayışlarında Çağın Ruhunu Okumak", III. Ulusal Maneviyat Sempozyumu, Kayseri

  Kayseri

 • Ekim 2015Çelik C., "Müslüman Toplumlarda Bir Medeniyet Kodu Olarak Zaman Tasavvurunun Yeni Zaman Anlayışları ve Kültürü ile Etkileşimi", International Symposium on Time in Islamic Civilization (İslam Medeniyetinde Zaman Semozyumu)

  Konya

 • Mart 2015Öfke-Şiddet Diyalektiğinde Kadın Projesi, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı

  Konya

 • Mart 2015Çelik C., "Sivil Toplum ve Siyaset Ekseninde Dini Gruplar", Kur'an ve Toplumsal Bütünleşme, Mezhepler ve Dini Gruplar Arası İlişkiler Sempozyumu

  Bursa

 • Aralık 2014Çelik C., "Değişen Din Anlayışları Ekseninde Türkiye'de Dini Hayatın Yeni Temsilleri", V. Din Şurası, Günümüzde Yeni Dini Anlayışlar, Dini Bilgi, Eğitim ve Din Hizmetleri

  Ankara

 • Kasım 2014Çelik C., "Nurculuktan Post-Nurculuğa, Cemaatten Paralel Yapıya Dönüşüm", Türkiye'de Dini Grupların Dönüşümü Çalıştayı,

  İstanbul

 • Kasım 2014Çelik C., "Toplumsal Bütünleşme ve Din Bilimleri", 1. Eğitim Kongresi

  Antalya

 • Haziran 2014Çelik C., "Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır" - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

  Nevşehir-Kozaklı

 • Kasım 2013Çelik C., "İbn Haldun ve Weber'in Şehir Analizi Üzerinden Müslüman Toplumların Sosyolojisine Kapı Açmak", Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu

  Çorum

 • Kasım 2013Çelik C.- Şeyma Tekin, "Üniversite Öğrencilerinin Dini Değerlere İlişkin Algıları", Uluslararası Küreselleşme Sürecinde Din Eğitimi Sempozyumu, Celaleddin Çelik-Şeyma Tekin

  Eskişehir

 • Mayıs 2013Çelik C., "Çağdaş Dini Hareketler ve Cemaatlerin İncelenmesinde Sosyolojik Paradigmaların Krizi: Yeni Yöntem Arayışları", Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu

  Konya

 • Mayıs 2012Çelik C., "Şehirleşme, Aile ve Din", Değişen Dünyamızda Aile, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Ufuk Turu Toplantıları

  Alanya

 • Mayıs 2012Çelik C., III. Ulusal Sosyoloji Çalıştayı

  Karabük

 • Mayıs 2012Çelik C., "Dinî Gruplar, Hareketler", Modernleşme Sürecinde Din, Toplum ve Devlet İlişkileri Çalıştayı

  Gerede-Bolu

 • Nisan 2012Çelik C., İslam'da Kardeşlik Hukuku ve Ahlakı, Diyanet

  Ankara

 • Haziran 2011Çelik C., "Mekanın Kutsallaşması Bağlamında Ziyaret Fenomeni ve Değişim", Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Halk Dindarlığı ve Dini Ziyaret Yerleri; Peygamberler Şehri Şanlıurfa Sempozyumu

  Şanlıurfa

 • Nisan 2011Çelik C., "Toplumsal Talepler ve Beklentiler Çerçevesinde İlahiyat Eğitiminin Temel Problemleri, Türkiye'de İlahiyat Eğitimi ve Sorunları Çalıştayı"

  Kozaklı-Nevşehir

 • Aralık 2009Çelik C., "Kentleşme ve Dini Hayat", IV. Din Şurası, Sosyal Problemler Karşısında Din ve Diyanet

  Ankara

 • Ekim 2009Çelik C., "Modernleşme Sürecinde Ailede Dini Hayatın Değişimi", Günümüz Türkiye’sinde İslam Uluslararası Sempozyum

  Kayseri

 • Ekim 2007Çelik C., "Türkiye’de Sekülerleşmenin Öznel ve Nesnel Boyutları", Sekülerleşme ve Dinî Canlanma, TÜDTAD-IAHR Özel Konferansı, Secularism and Religious Resurgence in Prospect And Retrospect, TAHR-IAHR SPECIAL KONFERENCE

  Ankara

 • Eylül 2006Çelik C., "Bir Kimlik Beyanı Olarak İsimler: Kişi İsimlerine Sosyolojik Bir Yaklaşım", V. Ulusal Sosyoloji Kongresi Türkiye'de Güncel Toplumsal Sorunlar Sempozyumu

  Malatya

 • Temmuz 2006Çelik C., "Niklas Luhmann’ın Din Sosyolojisi", Din Sosyolojisi Anabilim Dalı III. Koordinasyon Toplantısı Ve Türk Din Sosyolojisinde Sosyolojik Din Teorileri Tartışmaları Sempozyumu

  Elazığ

 • Mayıs 2006Çelik C. , Doğumunun 130. Yılında Ziya Gökalp İsimli Panel, Ulusal Bilinçten Kimliğe, Gökalp’in Pratik Sosyolojisi

  Kayseri

 • Haziran 2004Çelik C.-Ü. Günay-A. Taştan, "Türk Din Sosyolojisinde Yöntem Sorunu", Türk Din Sosyolojisinin Temel Sorunları Sempozyumu

  Çorum

 • Aralık 2003Çelik C., "Kentleşme Sürecinde Popüler Dindarlık -Türkiye’de Halk Dindarlığının Yeni Görüntülerine Sosyolojik Bir Yaklaşım-", Sekizinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği

  Ankara

 • Ekim 2003Çelik C., "Kentleşme Sürecinde Eşitsizliğin Dinsel Hayatta Yansımaları", IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Değişen Dünya ve Türkiye'de Eşitsizlikler Sempozyumu

  Sivas

 • Nisan 2003Çelik C. "Bir Yöntem Sorunu Olarak Dindarlık Tipolojileri", İlahiyat Bilimlerinde Yöntem Sorunu Sempozyumu

  Kayseri

 • Eylül 2002Çelik C., "Mevlana ve Mevlevilik: Konya Kent Kimliğine Sinen Tarihsellik", Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi

  Mersin

Bilimsel Hakemlikler

 • Şubat 2016Turkish Studies International Periodical f or the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2015Milel ve Nihal

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2014Mavi Atlas

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2013Bilimname

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2013Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2013TÜBİTAK Projesi

 • Aralık 2012Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2012JASSS The Journal of Academic Social Science Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2012İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Journal of the Human and Social Science Researches

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2008Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2007Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2007Selçuk Üniversitesi İLahiyat Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi