Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

  • 2018 - 2019Yeni Kentlileşme Sürecinde Kent Kültürü ve Kent Dindarlığının Dönüşümü-Kayseri Örneği

    Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

    ÇELİK C. (Yürütücü) , ULU M.

  • 2007 - 2009ZAMAN ANLAYIŞI VE DİNDARLIK İLİŞKİSİ: TOPLUMSAL ZAMAN ANLAYIŞLARI İLE DİNDARLIK İLİŞKİSİNİN SOSYOLOJİK BAKIMDAN İNCELENMESİ : KONYA ÖRNEĞİ.

    Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

    ÇELİK C. (Yürütücü)