Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A new turn-on fluorimetric method for the rapid speciation of Cr(III)/Cr(VI) species in tea samples with rhodamine-based fluorescent reagent

SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, cilt.191, ss.62-68, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A new turn-on fluorimetric detection method for the determination of Ag(I) in some food and water samples

Journal Of Aoac International, cilt.100, no.1, ss.1854-1860, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

On-line solid-phase separation/preconcentration for the determination of copper in urine by flame atomic absorption spectrometry

MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS, cilt.44, ss.240-245, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Multi-Element Ion-Pair Extraction for Trace Metals Determination in Environmental Samples

CLEAN-SOIL AIR WATER, cilt.39, ss.577-583, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Speciation, separation and enrichment of Cr(III) and Cr(VI) in environmental samples by ion-pair solvent extraction using a beta-diketone ligand

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.91, ss.448-461, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Synthesis and Characterization of New Chelating Resin: Adsorption Study of Copper(II) and Chromium (III) Ions

JOURNAL OF MACROMOLECULAR SCIENCE PART A-PURE AND APPLIED CHEMISTRY, cilt.47, ss.552-557, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Multiple sklerozlu hastalarda ağır metal ve sialik asitin etkisi

International Research Journal of Public and Environmental Health, no.7, ss.114-120, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Application of quantum dot based biosensor to the conjunctiva

4.İnternational Congress on Veterinary and Animal sciens, Nevşehir, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2018, ss.80

Dispersif Sıvı-Sıvı mikroekstraksiyon sonrası FAAS ile gümüş tayini

XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2015, ss.67

Redoks reaksiyonu olmadan Akışa Enjeksiyonlu Analizle Krom Türleme Sistemi

VI. Analitik Kimya Kongresi, Hatay, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2012, ss.43

Kurşun ve Kadmiyumun Dowex-Marathon C ile Zenginleştirildikten Sonra FAAS ile Tayini

Uluslararası katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2012, ss.67

Determination of hair selenium level in non-cancer and cancer patients with ICP-MS

5th Black Sea Conference on Analytical Chemistry, Ordu, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2009, ss.192

Diğer Yayınlar