Araştırma Alanları

 • Temel Bilimler

 • Kimya

 • Analitik Kimya

 • Ayırma Teknikleri

 • Biyoanalitik Yöntemler

 • Florimetri

 • Gıda Analizleri

 • Mikro ve Yarımikro Analiz Yöntemleri

 • Spektroskopik Yöntemler

 • Fizikokimya

 • Nanokompozitler