Böbrek yetmezliği hastalarında periton diyalizi ve farklı hemodiyaliz membranlarının eser element düzeyi üzerine etkisi


Saçmacı Ş., Arık F., Günal A. İ.

19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 17th - 20th September 2020, Adana, Turkey, 17 - 20 September 2020, pp.866-869

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.866-869
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Hemodiyalizde kullanılan low flux ve high flux membran tipleri bulunmaktadır. Türk Nefroloji Derneği 2010 verilerine göre ülkemizde %27,5 oranında high flux, %72,5 oranında low flux membran kullanılmaktadır. Membran isimlendirmelerindeki farklılığın temel anlamı, por çapları ile ilişkilidir. High flux membranlarda por genişliği daha fazla olup, low flux membranlarda porlar daha küçük çaplıdır. Bu farklılık sonucunda, high flux membran kullanılan diyalizlerde hastada bulunan üremik toksinler, B2 mikroglobulinin temizlenmesi daha başarılı olmaktadır. Porların geniş olmasının verdiği bu avantajların yanında çeşitli dezavantajlar da bulunmaktadır ki, bunlardan biriside diyalizat sıvısında bulunan çeşitli moleküllerin kana geri geçmesi olarak bilinen backflow’dur. Bu nedenle farklı diyaliz membranları kullanılmasının, insan vücudunda bulunan eser elementlerin oranında değişikliğe neden olabileceğini hipotezine dayanarak ilgili çalışmayı planladık. Bu çalışma kapsamında, periton diyalizi ve hemodiyaliz hastalarında bulunan eser elementlerin düzeyi araştırılmış olup, yaygın olarak kullanılan hemodiyaliz membranlarının eser elementler üzerine etkisi araştırılmıştır.