Effect of heavy metals and sialic acid in multiple sclerosis


Creative Commons License

Günal S., Saçmacı H., Saçmacı Ş., Mirza M., İpekten F.

International Research Journal of Public and Environmental Health, no.5, pp.114-120, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to investigate the effect of heavy metals, sialic acid and other environmental factors in patients with multiple sclerosis. Fifty-two multiple sclerosis patients and 41 healthy volunteers as the control group were included in the study. Fasting saliva and urine samples were taken to determine sialic acid and heavy metals respectively.The levels of Ag (p<0.001), Al (p<0.001), As (p<0.001), Ba (p<0.05), Cd (p<0.005), Cs (p<0.001), Cu (p<0.05), Mn (p<0.05), Ni (p<0.001), Pb (p<0.001), Rb (p<0.05), Sr (p<0.05), and sialic acid levels (p<0.001) were found significantly higher, Ti (p<0.05) and Fe (p<0.05) lower in MS patients compared to the control group. There was a significant relationship between sialic acid, heavy metals levels, vegetable consumption, bowel habits and multiple sclerosis group. In this study, it was found that high levels of sialic acid and heavy metals, less vegetable consumption and bad bowel habits were risk factors for multiple sclerosis.

Key words: Vegetable consumption, heavy metals, multiple sclerosis, sialic acid, bad intestinal habits.

Bu çalışmanın amacı multipl sklerozlu hastalarda ağır metaller, sialik asit ve diğer çevresel faktörlerin etkisini araştırmaktır. Çalışmaya 52 multipl skleroz hastası ve 41 sağlıklı gönüllü kontrol grubu olarak dahil edildi. Sırasıyla, sialik asit ve ağır metallerin belirlenmesi için açlık tükürük ve idrar örnekleri alındı. MS hastalarında, kontrol grubuna göre, Al (p <0.001), As (p <0.001), Ba (p <0.05), Cd (p <0.005), Cs (p <0.001), Cu (p <0.05), Mn (p <0.05), Ni (p <0.001), Pb (p <0.001), Rb (p <0.05), Sr (p <0.05)  ve  sialik asit düzeyleri (p <0.001) anlamlı yüksek, Ti (p <0.05) ve Fe (p <0.05) değerleri ise düşük bulundu.  Siyalik asit, ağır metal seviyeleri, sebze tüketimi, bağırsak alışkanlıkları ve multipl skleroz grubu arasında anlamlı ilişki vardı. Bu çalışmada, yüksek siyalik asit ve ağır metal seviyelerinin, daha az sebze tüketiminin ve kötü bağırsak alışkanlıklarının multipl skleroz için risk faktörü olduğu bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Sebze tüketimi, ağır metaller, multipl skleroz, sialik asit, kötü bağırsak alışkanlıkları.