Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Ovine Abortion Associated with Campylobacter fetus subsp. fetus ST2 in Turkey

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.26, no.4, pp.557-562, 2020 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

A case of Anthrax in two captive pumas (Puma concolor).

The Journal of veterinary medical science, vol.80, pp.1875-1880, 2018 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier identifier

Serological and molecular diagnosis of paratuberculosis in dairy cattle

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.39, no.2, pp.147-153, 2015 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Kayseri'de Satışa Sunulan Sucuklarda Salmonella spp. Varlığı ve Antimikrobiyel Direnç Profilleri

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, vol.28, no.1, pp.25-28, 2014 (SCI-Expanded)

Molecular typing of Listeria spp. isolated from different sources

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.59, no.3, pp.183-190, 2012 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier

Systemic Aspergillosis in some wild bird species at Kayseri Zoo

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.55, no.1, pp.31-35, 2008 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Prevalence of tuberculosis in cattle in Turkey

Medycyna Weterynaryjna, vol.63, no.3, pp.305-308, 2007 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier

Investigation of Arcobacter species in domestic and wild birds in a zoo

ZOONOSES AND PUBLIC HEALTH, vol.54, pp.83-84, 2007 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

Çiğ Süt ve Peynirlerden Brucella spp. İzolasyonu ve Elde Edilen İzolatların Fenotipik ve Moleküler Yöntemler ile Biyotiplendirilmesi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.15, no.2, pp.94-102, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Bir güvercin sürüsünde Aspergillus fumigatus enfeksiyonu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, no.2, pp.147-152, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Akut Gastroenteritli Hastalarda Campylobacter jejuni Alt Tipleri ile Koenfeksiyon

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, vol.45, no.3, pp.117-121, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Kanatlılardan Escherichia Coli O157 Izolasyonu Üzerine Çalışmalar

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.11, no.1, pp.1-6, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Erzincan İli Tulum Peynirlerinden Listeria spp İzolasyonu ve İdentifikasyonu

Erciyes Üniv Vet Fak Derg, vol.9, no.3, pp.149-156, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İki Pumada antraks olgusu

2nd lnternational Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Tecnologies, 2 - 05 April 2018

A case of neonatal calf with Meningitis associated with Streptococcus gallolyticus infection

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES Selcuk University, Konya, Turkey, 21 - 23 October 2016, pp.220

Tavuk orijinli Campylobacter jejuni izolatlarının Multilocus Sequence Typing MLST ile genotiplendirilmesiSayfa No 83 84

XII.Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 30 August - 02 September 2016

Sığır insan ve köpek orijinli Campylobacter jejuni izolatlarının Multilocus Sequence Typing MLST ile genotiplendirilmesi

XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi Uluslararasıkatılımlı), 30 August - 02 September 2016

Sokak köpeklerinden izole edilen Listeria spp nin genotiplendirilmesiSayfa No 161 162

XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 30 August - 02 September 2016

Sokak köpeklerinden izole edilen Listeria spp nin genotiplendirilmesisayfa 161 162

XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 30 August - 02 September 2016

Kayseri yöresinde süt sığırlarında paratüberkülozun serolojik ve moleküler tanısı.

11. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Turkey, 21 - 24 October 2014, pp.294-295

Tavuk Orijinli Termofilik Campylobacter Türlerinin Biofilm Özellikleri ve Antibiyotik Duyarlılıkları

X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Aydın, Turkey, 23 - 27 September 2012, pp.324-325

Ordu Bölgesi’nde Tüketime Sunulan Balıklardan Listeria spp. İzolasyon ve İdentifikasyonu.

X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Aydın, Turkey, 23 - 27 September 2012, pp.344-345

Kanatlılardan E.coli O157 İzolasyonu Üzerine Çalışmalar.

X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Aydın, Turkey, 23 - 27 September 2012, pp.328-329

Kanatlı Etlerinden Farklı Yöntemler Kullanılarak Campylobacter spp.'nin İzolasyonu ve İzolatların Multiplex Polymerase Chain Reaction'la İdentifikasyonu.

X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Aydın, Turkey, 23 - 27 September 2012, pp.326-327

Candida Tropicalis ilişkili kuzu ölümü

VI.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi 19-23 Eylül 2012, Kuşadası-AYDIN, Turkey, 19 September 2012

Campylobacter jejuni ve Campylobacter coli izolatlarının kinolon direnci.

1ci Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2011, pp.33

Sokak Köpeklerinde Listeria spp Taşıyıcılığı ve İzole Edilen Suşların Patojenitesi

VIII. Uluslararası katılımlı Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi 07-09 Ekim 2008, 80-81, Van., Turkey, 07 October 2008

BALB c farelerde deneysel Arcobacter butzleri infeksiyonu

IV. Uluslar arası katılımlı Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, 29 Ekim-02 Kasım 2008, 14-15, Kemer-Antalya., Turkey, 29 - 02 October 2007

Kayseri Bölgesinde Sığırlarda Tüberkülozun Prevalansı

VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi 26-28 Eylül 2006, 112, Side-Antalya., Turkey, 26 - 28 September 2006