Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İstiklal Marşımızı Yaratan ve Yaşatan Ruh

Türkiye Yeni Ufuklar, no.36, pp.4-7, 2021 (National Non-Refereed Journal)

Sucuk Sözü Üzerine

Dil Araştırmaları, no.27, pp.10-15, 2020 (International Refereed University Journal)

Bozkırın Bilgeliğini Günümüze Taşıyan Adam: Aytmatov

Türkiye Yeni Ufuklar, vol.1, no.2, pp.4-8, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Meclisimiz Yüz Yaşında

Türkiye Yeni Ufuklar , vol.1, no.1, pp.4-7, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Azerbaycan Türkçesinin Yayılma Alanları

Yeni Türkiye Azerbaycan Özel Sayısı I, no.107, pp.12-27, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Yükünç Sözü Üzerine”

Yeni Türkiye İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler Özel Sayısı – I, no.105, pp.407-417, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kadı Burhaneddin Divanı’nda Yer Adları

Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.82-108, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Yolları Birleştiren Adam

İlesam İlim ve Edebiyat Dergisi, no.5, pp.15-18, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Gagavuz Türkleri

Yunus Emre Enstitüsü.Tr, no.14, pp.74-78, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Az bilinen konuların bilgesi: Aleksandr Garkavets

Bizim Külliye, 2017 (National Non-Refereed Journal)

İlk Kadın Romancımız Fatma Aliye’nin Yetiştiği Sosyal ve Kültürel Ortam

Söylem Filoloji Dergisi, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bulgaristan da Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türkiye Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı –II, no.67, pp.2386-2395, 2015 (Other Refereed National Journals)

Adını Kaderine Yazan Adam

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, vol.55, no.327, pp.18-20, 2014 (Other Refereed National Journals)

Gagavuz Yazı Dilinin Kurucusu Mihail Çakır

Karadeniz Araştırmaları, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Dünyasının Geleceği Üzerine Düşünceler

Yeni Türkiye Yeni Türkiye Özel Sayısı, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ali(ye)

Berceste, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Toprağın Sesiyle Konuşan Adam

Çıngı, 2014 (National Non-Refereed Journal) identifier identifier

Türk Dünyasında Ortak Alfabe Arayışları

Yeni Türkiye, no.55, pp.606-629, 2013 (Other Refereed National Journals)

Yurdunu Kaybeden Adam

Berceste, no.136, pp.7-9, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Kosova’dan Üsküp’e

Kubbealtı Akademi Mecmuası, no.168, pp.28-39, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Türk Dili ve Latin Alfabesi

Türk Dünyası Araştırmaları, vol.104, no.206, pp.351-362, 2013 (Other Refereed National Journals)

Pastırma Sözü Üzerine

Dil Araştırmaları, no.13, pp.45-55, 2013 (National Refreed University Journal)

Dünden Bugüne Türk Edebiyat(lar)ı

Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel Sayısı I, no.53, pp.620-641, 2013 (Other Refereed National Journals)

Ağız Alanından Yazı Diline Geçiş: Gagavuz Türkçesi Örneği

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, no.9, pp.85-94, 2013 (Other Refereed National Journals)

Karamanlı Türkçesi ve Orta Anadolu Ağızlarının Karşılaştırmalı Ses Bilgisi -Ünlüler-

TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-27, 2013 (Other Refereed National Journals)

Gönül Adamı

Türk Dili, vol.2, no.733, pp.28-31, 2013 (Other Refereed National Journals)

Halk Adamı

Berceste, no.127, pp.26-28, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye Türkçesine En Yakın Lehçe Hangisidir?

Erciyes, vol.33, no.396, pp.2-3, 2010 (National Non-Refereed Journal)

21. Yüzyılın Sonlarında Türk Dünyasının Nüfus ve Sosyal Yapısı

Kıbrıs Türk Stratejik Araştırmalar Dergisi, no.7, pp.22-40, 2010 (Other Refereed National Journals)

Hasan Eren

Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, no.700, pp.339-346, 2010 (Other Refereed National Journals)

Agop Dilâçar

Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, no.700, pp.421-424, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kültür Adamı

Türk Edebiyatı, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Şehre Emek Verenler

Berceste, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Irak Türkmen Edebî Dilinin Tarihî Gelişimi

Turkısh Studıes -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kırım Tatar Türkçesinin Yayılma Alanları

Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları, vol.3, no.7, pp.524-554, 2008 (Other Refereed National Journals)

Zamanın Kurgulanmasında Dil Kullanımı: Mustafa Necati Sepetçioğlu Örneği

Erdem, no.49, pp.225-254, 2007 (Other Refereed National Journals)

Türkçe Penceresinden Türk Dünyası

Türk Edebiytaı, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Karamanoğlu Mehmet Bey’den Günümüze Türk Devlet Dili

Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.20, pp.9-51, 2006 (National Refreed University Journal)

Gagavuz Türkçesine Bir Bakış

Akpınar, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Ahmet Cevdet Paşanın Türk Dili Hakkındaki Görüşleri ve Eserleri

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.20, pp.219-232, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Münekkit

Berceste, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Bilim Adamı

Erciyes, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Dava Adamı

Ülkü Ocakları, no.12, pp.11-13, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Yârnâme’nin Söz Varlığı Üzerine

Türk Edebiyatı, 2004 (National Non-Refereed Journal)

İş Adamı

Türk Edebiyatı, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Hizmet Adamı

Türk Edebiyatı, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Petri Çebotar-Ion Dron, Gagauzça-Rusça- Romınca Sözlük

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, no.16, pp.233-239, 2003 (Other Refereed National Journals)

Türkçeye Bir Darbe Daha

Anasam, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Türk Dünyasının Edebî Müştereklerine Bir Bakış

Türk Dünyası Araştırmaları, no.139, pp.221-234, 2002 (Other Refereed National Journals)

Hıristiyan Türkler

Atlas, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Gagavuz Yeri’nin Güneşi

Türk Edebiyatı, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Bir Kültür Merkezi Beşalma

Türk Edebiyatı, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Şehir ve İnsan

Türk Edebiyatı, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Doğu Avrupa’da Bir Türk Bölgesi Gagavuz Yeri

Türk Edebiyatı, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Gagavuz Türkçesinin Sözlükleri Üzerine

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, vol.12, no.2, pp.95-112, 2001 (Other Refereed National Journals)

Yakın Tarihimizdeki Gelişmeler Işığında Atatürk ve Türk Dili

Türk Dili, no.599, pp.588-595, 2001 (Other Refereed National Journals)

İlk Dilbilgisi Ders Kitabımız Medhal-i Kavaid Hakkında

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.11, pp.95-112, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçede Birleşik Kelimelerin Yazımı

Türk Yurdu, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Hal Ekleri Kalıplaşmaları ve Sebepleri Üzerinde Bir Değerlendirme

İlmi Araştırmalar: Dil, Edebiyat Tarih İncelemeleri, no.12, pp.153-165, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Ağız Sözlüğü Üzerine

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2000 (National Non-Refereed Journal)

İsme Gelen Ekleri de Alabilen Bir Fiil Gövdesi: belir-

TDAY Belleten, pp.213-220, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çağdaş Türk Boy ve Toplulukları Edebiyatı

Yeni Türkiye Dergisi, no.15, pp.483-527, 1997 (Other Refereed National Journals)

Yarkend Ağzından Örnekler-1

Kardeş Ağızlar, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Yabancı Dilin Türk Dili ve Kültürüne Etkileri

Türk Dili, no.537, pp.257-264, 1996 (Other Refereed National Journals)

İsme Gelen Ekleri de Alan Bir Fiil Gövdesi: belir-

TDAY Belleten, 1996 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kayseri Ağzı Üzerine Yapılan Çalışmalara Bir Bakış

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Yazı Dilinde ve Alfabede Birlik

Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Saplama Yapmak’ Sözü Üzerine

Türk Dili, no.384, pp.649-652, 1995 (Other Refereed National Journals)

Pof. Dr. Tuncer Gülensoy, Kürtçenin Etimolojik Sözlüğü –Deneme, Ankara 1994, s.s. LXXVII+158

Türk Kültürü, no.384, pp.251-256, 1995 (Other Refereed National Journals)

Kayseri’de Yaşayan Uygur Türklerinde Toy Âdetleri ve Toyla İlgili Adlandırmalar

Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, , vol.2, no.7, pp.105-110, 1995 (Other Refereed National Journals)

Gagavuz Türkçesinin Dünü Bugünü ve Geleceği

Türk Dili, no.514, pp.296-301, 1994 (Other Refereed National Journals)

Dede Korkut Hikâyelerinde Dinî ve Tasavvufî Unsurlar

Millî Folklor, no.21, pp.67-73, 1994 (Other Refereed National Journals)

Nevruzla İlgili İnançlar

Geçit, 1993 (National Non-Refereed Journal)

Dünden Bu güne Fikir ve Edebiyatımızda Gençlik

Türk Yurdu, 1993 (National Non-Refereed Journal)

Nihal Atsız ve Türk Dili

Geçit, 1993 (National Non-Refereed Journal)

Millî Eğitimimiz ve Meselelerimiz

Erciyes, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Bir Er Kişi Uçtu Bu Dünyadan

Türk Edebiyatı, 1992 (National Non-Refereed Journal)

İnsanımıza ve Toplumumuza Nasıl Bakmalıyız

Bizim Gençlik, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Değişen Şartlar İçinde Türk Dünyası

Bizim Gençlik, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Şiirimizde Peygamber Sevgisi

Geçit, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Tarih İçinde Eğitim ve Öğretim

Erciyes, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Anadolu’yu Vatanlaştıranlar

Geçit, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Dil ve Kültür Sömürgeciliği

Geçit, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Uygur Halk Masalları

Erciyes, 1991 (National Non-Refereed Journal)

Yahya Kemal’de Vatan Düşüncesi

Erciyes, 1991 (National Non-Refereed Journal)

Millî Marşımızın Manâ ve Mahiyeti

Erciyes, 1990 (National Non-Refereed Journal)

İstiklâl Marşı’nın Kısa Bir Tahlili

Erciyes, 1989 (National Non-Refereed Journal)

İman Akıl ve Bir Allame (!)

Bizim Ocak, 1988 (National Non-Refereed Journal)

En Alttakiler Üzerine

Erciyes, 1986 (National Non-Refereed Journal)

Edebiyatımızda ve Fikir Hayatımızda Gençlik-2

Erciyes, no.97, pp.9-19, 1986 (National Non-Refereed Journal)

Okullarımızda Türkçe ve Edebiyat Eğitimi

Türk Edebiyatı, 1986 (National Non-Refereed Journal)

Edebiyatımızda ve Fikir Hayatımızda Gençlik 1

Erciyes, no.96, pp.12-17, 1985 (National Non-Refereed Journal)

Edebiyatımızda Dinî Konular ve Hz. Muhammed Sevgisi

Erciyes, 1985 (National Non-Refereed Journal)

Anonim Halk Edebiyatı Türlerinden Mâni

Erciyes, 1985 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkçenin Türkiye’de Din Dili Olarak Gelişmesi ve Yunus Emre

Yunus Emre ve Türkçemiz Bilgi Şöleni, Edirne, Turkey, 17 - 21 May 2021, pp.1-8

Türkistan’da Yesevî Türkiye’de Yunus

Uluslararası Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni, Eskişehir, Turkey, 7 - 09 May 2021, pp.1-8

Ahmet Cevdet Paşa’ya Göre 19. Yüzyılda Türkçe

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.1645-1653

Kılık Sözü Üzerine

Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı, Ankara, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, no.1343, pp.987-1007

Türkçenin Din Dili Olarak Gelişimi Üzerine

X.Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 October 2018

İran-Turan Mücadeleleri ve Divanu Lügati’t-Türk’e Yansımaları

İlk Türkçe Yazılı Eserler Sempozyumu, Karakol, Kyrgyzstan, 30 September - 05 October 2018

Gagavuz Türkçesinde Yabancı Unsurlar

1. Uluslararası Devleti Olmayan Türk Toplulukları Bilgi Şöleni Gagauz Dili, Tarihi, Coğrafyası ve İnanç Sistemi, Bursa, Turkey, 15 February 2018, pp.181-190

Gagavuz Destanlarında Kadın Kahramanlar

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında ”Kadın” Sempozyumu, Amasya, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.767-778

Yeni Gelişmeler Işığında Türk Dünyasına Yeniden Bakmak

Uluslararası Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, Ankara, Turkey, 13 - 16 November 2017

Ortaçağda Çağatay Türkçesinin Oluşumu ve Gelişimi

Ortaçağlardaki Semerkant Medrese-i Aliyelerinin İslam Uygarlığı ve Eğitiminin Gelişmesindeki Rolü, SEMERKANT, Uzbekistan, 13 - 14 October 2017

Kızıl Sözü Üzerine

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 22 - 26 May 2017

Adlandırma Yöntemi Olarak Lakaplar ve Büyükkışladaki Örnekleri

Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016

Alperen Tipi Olarak Sarı Saltuk

II. Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu, 6 - 09 May 2015, pp.229-241

Kıtany Adı Üzerine

XI. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2014, vol.1, pp.613-618

Gagavuz Kültüründe Oğuz Unsurları

5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyum Bildirileri, Ankara, Turkey, 21 May 2014, pp.455-464

20. Yüzyılın Başlarına Kadar Çağatay Türkçesinin Yayılma ve Kullanılma Alanları

VII. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.287-302

Balkanlar’da Türk Dili

VI. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Bursa, Turkey, 4 - 07 December 2013, vol.2, pp.1111-1123

Sarı Saltuk ve Gagavuzlar

Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu, Constanta, Romania, 6 - 10 November 2013, pp.239-256

Kavâ’id-i Türkiyye Üzerine

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 04 October 2013, vol.2, pp.277-284

Tat Sözü Üzerine

VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 - 28 September 2012

Atıyorum Sözü Üzerine

Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni, İstanbul, Turkey, 30 May - 01 June 2012, pp.470-480

Karamanlı Türkçesinin Orta Anadolu Ağızları ile İlgisi Üzerine

IV. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 27 - 29 October 2011

Kadı Burhaneddin Divanı’nda Yer Adları

Tarihsel Gelişimi İçindeki Oğuz Türkçesi ve Kadı Burhaneddin Uluslararası Çalıştayı, 13 - 15 October 2011

Eski Anadolu Türkçesi ile Gagavuz Türkçesi Ortaklıkları Üzerine

Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2010, pp.369-393

Türkiye Türkçesinin Yayılma Alanları

Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları, Kayseri, Turkey, 7 - 09 October 2010, pp.303-318

Gagavuz Edebiyatında İstanbul

I. Uluslar arası Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 07 May 2010, pp.583-590

Kutadgu Bilig’den Günümüze Türkçe Kelimelerde Anlam Olayları

Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2009, pp.433-460

Ağız Alanından Yazı Diline Geçiş: Gagavuz Türkçesi Örneği

II. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 21 - 23 May 2009

Aziz Mahmut Hüdâyî’nin Tarikatnâmesinde Dil ve Üslup

IV. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, 4 - 05 May 2009

Yahya Kemal’in Şiirlerinde Şahıs Zamirlerinin Kullanılışı

Bir Medeniyeti Yorumlamak, Yahya Kemal Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 07 November 2008, vol.5, pp.475-494

Divanü Lügati’t-Türk’e Göre Oğuz-Kıpçak Dil Bağlantıları

VI. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 25 October 2008, pp.3527-3550

Tomarza Adı Üzerine

1.Tomarza Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 19 - 22 June 2008, pp.370-375

Anadolu’daki Nüfus Hareketlerinin Ağızların Oluşmasına ve İncelenmesine Etkileri

Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 28 March 2008, pp.541-558

Gagavuz Türkçesinin Yazılı Kültürle Tanışması Üzerine

Gagavuz Türkçesi Araştırmaları Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 27 - 29 December 2007, pp.173-179

Türkçedeki Yabancı Unsurları Tasnif Denemesi

ICANAS 38, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.3, pp.1343-1359

Zamanın Kurgulanmasında Dil Kullanımı: Mustafa Necati Sepetçioğlu Örneği

Ölümünün Birinci Yılında Mustafa Necati Sepetçioğlu Sempozyumu, 24 - 25 May 2007

Hacılar İlçesinde Yer Adları Üzerine Bir İnceleme

I. Hacılar Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 11 - 13 May 2007, pp.533-557

Fatma Aliye’nin Yetiştiği Sosyal ve Kültürel Ortam

Kadın – Edebiyat İlişkileri ve Fatma Aliye Hanım Sempozyumu, 08 March 2007

Gagavuz Türklerinde Zamana Bağlı Kutlamalar

VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 27 June - 01 July 2006

Büyükkışla Kasabası Yer Adları Üzerine

I. Uluslar arası Bozok Sempozyumu, 13 - 14 May 2006

Ermeni Harfleriyle Türkçe Metinler Üzerine

Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk-Ermeni İlişkileri Örneği, Kayseri, Turkey, 20 - 22 April 2006, vol.3, pp.401-416

Kayseri Mahallî Basınında Dil Kullanımı

II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Kayseri, Turkey, 10 - 12 April 2006, pp.137-152

Bir Türkmen Gizli Dili Kalıntısı ve Abdal / Teber Dili İle İlgisi Üzerine

II. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, 13 - 14 October 2005

Gagavuz Türkçesi Kıpçak Sahası Bağlantıları Üzerine

Uluslar Arası V. Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 26 September 2004, vol.2, pp.2320-2329

Erciyes Adı Üzerine

1. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 23 - 25 October 2003, pp.136-138

Anadolu Ağızlarında Kullanılan +(I)yIñ Eki

I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, Kırşehir, Turkey, 8 - 10 October 2003, pp.431-435

Moşkov’a Göre 20.yüzyılın Başlarında Balkanlar ve Edirne

I. Edirne Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Edirne, Turkey, 23 - 25 October 2002, pp.257-263

Gagavuz Türkçesinin Gramerine Bir Bakış

Gagauzolojinin büünkü günü hem perspektivleri Sempozyumu, 27 - 28 April 2001

Kişi Adından Gelen Yer Adlarımız ve Kayseri Örneği Üzerine

12. Kayseri Kültür ve Sanat Haftası, Kayseri, Turkey, 9 - 13 April 2001, vol.2, pp.83-94

Gagavuz Türkçesinde ‘nasıl’ ve ‘nice’ Sözlerinin Kullanılışı

4. Uluslararası Türk Dili Kurultayı , İzmir, Turkey, 24 September - 01 October 2000, vol.2, pp.1395-1404

Gizli Dil Olarak Argonun Fonksiyonu Üzerine

Türk Kültüründe Ayrıntılar: Uluslar Arası Argo Toplantısı, 2 - 03 December 1999

Ahmet Cevdet Paşa’nın Türk Dili Hakkındaki Görüşleri ve Eserleri

7. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, 8 - 12 November 1999

Hâl Ekleri Kalıplaşmaları ve Sebepleri Üzerine Bir Değerlendirme

IX. Millî Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 19 September 1997, pp.153-165

Türk Dünyasının Edebî Müştereklerine Bir Bakış

Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu III, Turkey, 30 May - 01 June 1997

–DIk Sıfat-Fiil Ekinden Yapılmış Zarf-Fiil Ekleri ve Gagavuz Türkçesinde Bir Zarf-Fiil Eki: -DIcAAn

3. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 23 - 27 September 1996, pp.891-900

Ord. Prof. Dr Reşid Rahmeti Arat’ın Uygur Türkçesi ile İlgili Görüş, Değerlendirme ve Eserleri

Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 23 - 25 May 1996, pp.469-487

Manas Destanında Dinî Kavram ve Terimler

Manas Destanının 1000. Yılı Paneli, Kayseri, Turkey, 15 - 17 January 1995, pp.71-128

Kayseri’de Yaşayan Uygur Türklerinde Toy Âdetleri ve Toyla İlgili Adlandırmalar

Erciyes Yöresi II. Folklor Halk Edebiyatı ve Etnografya Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 7 - 09 May 1992

Türk Dünyasının Bu günkü Nüfus ve Sosyal Yapısı

Türk Dünyasının Sosyal Kültürel Ekonomik İlişkileri Kurultayı, Turkey, 23 - 25 October 1991

Erkilet Gizli Dili

Erciyes Yöresi I. Folklor Halk Edebiyatı ve Etnografya Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 3 - 05 May 1990, pp.295-316

Books & Book Chapters

Gagavuz Türklerinde Zamana Bağlı Kutlamalar

in: Halk ve Bilim Arasında Bir Ömür Prof. Dr. İsmail Görkem Armağanı, Erhan Çapraz,Recep Tek,Betül Görkem,Erol Aksoy,Uğur Başaran,Nilgün Aydın, Editor, Kömen Yayınları, Konya, pp.325-342, 2020

Dünden Bugüne Türkiye Türkçesi

Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2019

Muhsin İlyas Subaşı ve Kayseri

in: Vefa ile Donanmak Muhsin İlyas Subaşı, Selim Tunçbilek, Editor, Şiir Vakti Yayınevi, Kayseri, pp.29-38, 2019

Hoca Ahmed Yesevinin Türk Dili ve Kültüründeki Yeri

in: Doğumunun 120. Yılında Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu Hatıra Kitabı, , Editor, İstanbul Üniversitesi-İstanbul Türk Ocakları, İstanbul, pp.448-463, 2019

Ferhad Zeynalov

in: Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları- Dilciler I. Cilt, , Editor, Akçağ Yay.,, Ankara, pp.117-123, 2019

Gagavuz Edebiyatı

Bilge Kültür Yayınları, İstanbul, 2017

Az Bilinen Konuların Bilgesi: Aleksandr Garkavets

in: Türk Diline Gönül Verenler, Ahmet Buran, Editor, Akçağ, Ankara, pp.331-344, 2017

Türk Dünyasında Türkçenin Öğretimi

in: Başlangıçtan Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları, Abdurrahman Güzel, Editor, Akçağ, Ankara, pp.857-899, 2017

Kayseri’deki Uygur Türkleri Diasporası

in: Vefatının 20. Yılı Münasebetiyle Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Editor, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, pp.721-731, 2017

Mantı Hakkında

in: Kaygusuz un Bilge Torunu Abdurrahman Güzel e Armağan, , Editor, TKAE Yayınları, İstanbul, pp.453-460, 2016

Adam Var Âlemden Öte

Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2015

Eğitim Adamı Mustafa Öztürk

in: Mustafa Öztürk e Armağan, ARGUNŞAH MUSTAFA, Editor, Kesit, İstanbul, pp.109-116, 2015

Sözlü Edebiyatımızda Kayseri

in: Türk Moğol Araştırmaları Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Armağanı, Bülent Gül, Editor, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, Ankara, pp.263-273, 2012

Gagavuzlarda Nevruz veya Kırk Meçik

in: Prof. Dr. Harun Güngör Armağanı, Mustafa Argunşah-Mustafa Ünal, Editor, Kesit Yayınevi, Ankara, pp.307-310, 2010

Büyükkışla Kasabası Yer Adları Üzerine

in: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Ekrem Arıkoğlu, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.366-379, 2008

Gagavuz Destanları

Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2007

Tarihi Destanlaştıran Adam

in: Mustafa Necati Sepetçioğlu Kitabı, Hülya Argunşah, Editor, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.242-245, 2007

Gagavuz Türkçesi

in: Türk Lehçeleri Grameri, Ahmet Bican Ercilasun, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.81-170, 2007

Tarîkatnâme Türü ve Yunus Emre Dîvânı’nda Tarîkat Âdâbıyla İlgili Unsurlar

in: Diriözler Armağanı Prof. Dr. Meserret Didiöz ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı, M.F. Köksal A.N. Baykoca, Editor, Yok, Ankara, pp.141-148, 2003

Gizli Dil Olarak Argonun Fonksiyonu Üzerine

in: Türk Kültüründe Argo, Emine Gürsoy-Naskali ve Gülden Sağol, Editor, University of Minnesota Press , Amsterdam, pp.23-30, 2002

Gagavuz Türkçesi

in: Türkler C. 20 , Hasan Celal Güzel, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.250-261, 2002

Gagauz Türkleri

in: Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi C.1, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.78-84, 2001

Gagavuz Türkleri Edebiyatı

in: Türk Dünyası El Kitabı, Dördüncü Cilt Edebiyat (Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları), Mustafa İsen, Editor, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, Ankara, pp.97-120, 1998

GAGAVUZ TÜRKÇESİ GRAMERİ

Türk Dil Kurumu, Ankara, 1996

Episodes in the Encyclopedia

Sözlü Edebiyat

Ülke Yayınevi, pp.72-78, 2010

Ağız

Ülke Yayınları, pp.39-42, 2009

Other Publications