Irak Türkmen Edebî Dilinin Tarihî Gelişimi


ÖZKAN N.

Turkısh Studıes -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Turkısh Studıes -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic