Büyükkışla Kasabası Yer Adları Üzerine


ÖZKAN N.

I. Uluslar arası Bozok Sempozyumu, 13 - 14 Mayıs 2006