Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Hirsutizm

Güncel Çocuk sağlığı, vol.1, no.3, pp.77-89, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Tanınız nedir? Neonatal iyot yüklenmesi

STED, vol.16, no.12, pp.191-192, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Short stature caused by ACAN gene mutation; a case report

6.ULUSLARARASI ERCİYES TIP TIBBİ GENETİK KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 16 - 18 September 2021, pp.36

A case report of Alstrom syndrome in a Turkish girl with syndromic obesity

6.ULUSLARARASI ERCİYES TIP TIBBİ GENETİK KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 15 September 2021, pp.30 Sustainable Development

Prepubertal ve Pubertal Obez Hastaların AMH Düzeyleri

XXVI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 06 October 2021

Body Composition reference percentiles of healthy Turkish children and adolescents

International Mediterranean Congress on Natural Sciences, Health Sciences and Engineering (MENSEC V), Budapest, Hungary, 10 - 12 September 2019, pp.111-124 Creative Commons License

Body Composition Reference Percentiles of Healthy Turkish Children and Adolescents in Turkey

Fifth International Mediterranean Congress on Natural Sciences, Health Sciences and Engineering (MENSEC V), Budapest, Hungary, 10 - 12 September 2019, vol.3, pp.111-117

InternationalMediterranean Natural Sciences, Health Sciences and Engineering Congress

InternationalMediterranean Natural Sciences, Health Sciences and Engineering Congress, Budapest, Hungary, 10 - 12 September 2019, vol.3, pp.111-123

Body Composition Reference Percentiles of Healty Turkish Children and adolescents

Fifth International Mediterranean Congress on Natural Sciences, Health Sciences and Engineering (Mensec V), Budapest, Hungary, 10 - 12 September 2019, vol.3, pp.111-124

Nationwide Hypophosphatemic Rickets Study

57th Annual meeting of ESPE, Atina, Greece, 27 - 29 September 2018, vol.90, pp.1-680

Gene variants of Congenital Adrenal Hyperplasia in Anatolian population

European Biotechnology Congress 2018, Atina, Greece, 26 - 28 April 2018, vol.280, pp.21 identifier

Konjenital adrenal hiperplazi genetiğinde tek merkez sonuçları

XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, vol.21, no.1, pp.43

Nadir bir hipofosfatemik rikets nedeni: kolestaz

XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, vol.21, no.1, pp.77

Hiperelastisite ve iskelet displazisi birlikteliği: Larsen Sendromu

XXI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, vol.21, no.1, pp.103

Konjenital adrenal hiperplazide metabolik ve antropometrik parametreler

XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, vol.21, no.1, pp.35

Prematür Adrenarşın Kisspeptin Üzerinden Puberte Prekoksa Etkisi Var Mıdır?

22. Ulusal Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.1 Creative Commons License

Kistik fibroziste diyabetes mellitus tip 1 mi tip 2 mi?

XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, vol.21, no.1, pp.53 Sustainable Development

Otonomik disfonksiyona bağlı gelişen 3 hiperinsülinemik hipoglisemi vakası

XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, vol.21, no.1, pp.59

Çok Merkezli Olarak Hipofosfatemik Riketsli Olguların Değerlendirilmesi

22. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Adrenokortikal kitlelerde altı vakalık klinik deneyimiz

XXI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, vol.21, no.1, pp.84

Tip 1 Diyabetli Olguların Diyete Uyum Skorlarının Metabolik Kontrole Etkisi

17. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kursu, Antalya, Turkey, 18 - 19 April 2018 Sustainable Development

Yenidoğanda Endokrin Testler

20. UPEK, Turkey, 5 - 09 October 2016

Chanarin-Dorfman Sendromu: Nadir Bir Olgu

V. Uluslararsı katılımlı lizozomal hastalıklar kongresi, Muğla, Turkey, 14 - 17 April 2016, pp.87

İnmemiş Testise Klinik Yaklaşım

Erciyes Pediatri AKdemisi, Kış Kongresi, Turkey, 3 - 05 March 2016

Milk consumption is with decreased insulin resistance in obese children and adolescents

. 4th Internatinal Conference and Exhibbition on Obesity and Weight Management, 7 - 09 December 2015

Nadir bir osteogenezis imiperfekta nedeni Bruck sendromu

19.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 22 - 25 October 2015

Nadir bir osteogenezis imperfekta nedeni Bruck sendromu

XIX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 22 - 25 October 2015

A Rare Cause of Hypertensıon: Pseudophaeochromocytoma

54th Annual Meeting European Study of Pediatric Endocrinology (ESPE) 2015, Barcelona, Spain, 1 - 04 October 2015, vol.84

A Case of Klinefelter Syndrome with an Atypical Presentation

54th Annual Meeting European Study of Pediatric Endocrinology (ESPE) 2015, Barcelona, Spain, 1 - 04 October 2015, vol.84

Relationship between Cord Blood Phthalates and Maternal and Neonatal Thyroid Functions

54th Annual Meeting European Study of Pediatric Endocrinology 2015, Barcelona, Spain, 1 - 04 October 2015, vol.72

Parathyroid Adenoma Should be Considered in the Management of Hypophosphataemic Rickets

54th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE), Barcelona, Spain, 1 - 03 October 2015

Brain tissue plasticity in high fat diet fed and fasting rats

international symposium on morphological sciences, Turkey, 2 - 06 September 2015, vol.9

Atipik presentasyonlu Klinefelter olgusu

7. Çocuk Endokrin Olgu Sunumları Toplantısı, Turkey, 8 - 09 May 2015

Pubertal Sorunlar

Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 5 - 07 March 2015

Çocuklarda obezite tedavisinde metformin ve tiamin uygulamasının insulin direnci üzerine etkileri

Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi Kayseri( Sözlü sunum)., Turkey, 5 - 07 March 2015 Sustainable Development

Otonom disregülasyon ile seyreden obez olguda ROHHAD sendromu

XV111. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 4 - 08 November 2014

The Role of Bisphenol A in Etiopathogenesis of Polycystic Ovary Syndrome in Adolescent Girls

53rd Annual meeting of European Study of Pediatric Endocrinology (ESPE) 2014, Dublin, Ireland, 18 - 20 September 2014, vol.82

A Case of Type 2 Diabetes Associated with Ichthyosis: Chanarin–Dorfman Syndrome

53rd Annual Meeting of European Study of Pediatric Endocrinology (ESPE) 2014, Dublin, Ireland, 18 - 20 September 2014, vol.82 Sustainable Development

Endocrine Disruptors and Polycystic Ovary Syndrome: Phthalates

53rd Annual Meeting of European Study of Pediatric Endocrinology (ESPE) 2014, Dublin, Ireland, 18 - 20 September 2014, vol.82

The interaction of exophtalmos with obesity in Turkish children and adolescents.

53rd Annual Meeting of ESPE September 18-20 2014, Dublin Ireland., Dublin, Ireland, 18 - 20 September 2014, vol.82, pp.386 Sustainable Development

Polikistik over sendromlu kızlarda insülin direncinin değerlendirilmesi

17. ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Edirne, Turkey, 1 - 04 October 2013, pp.203

Testiküler feminizasyonla karışan 17 alfa hidroksilaz eksikliği

17.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Edirne, Turkey, 1 - 04 October 2013, pp.212

Ratke kleft kistine bağlı olgularda klinik bulgular

17. ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Edirne, Turkey, 1 - 04 October 2013, pp.190

Remisyonda olan ti1 diabetli infantlarda tek doz uzun etkili insülin kullanımı

7. Çocuk Diabet Ekibi Sürekli Eğitim Kursu, Samsun, Turkey, 1 - 04 November 2012, pp.36 Sustainable Development

Metabolik olarak sağlıklı obez çocuklarda hepatik enzimlerin riski belirlemedeki yeri

15. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 November 2011, pp.267

Kayseri ili intrauterin büyüme eğrileri

19. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 April 2011, pp.404-405

Bioimpedans analiz , BMI ve bel çevresi ölçümü ile obezite değerlendirilmesi

14. Ulusal Pediatrik Endokrin - Diyabet Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 October 2010, pp.205-206 Sustainable Development

Assessment of abnormal glucose homeostasis in OGTT

49th Annual Meeting of the ESPE 2010, Czech Republic, 1 - 04 September 2010, vol.74, pp.218

Gonadal agenezin nadir bir nedeni : tetrazomi -X sendromu

Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2009, pp.182

Obez çocuklarda boyun çevresi ve metabolik bozukluklarla ilişkisi

Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2009, pp.166

Büyüme hormonu tedavisi sırasında gelişen osteokondrom

Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2009, pp.130

Obezlerde tiroid hormonları ve metabolik bozukluklar arasındaki ilişki

Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2009, pp.213

Obezitede kardiovasküler risk faktörü olarak NT-PRO BNP'nin yeri

Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2009, pp.250

Normokalsemik hiperparatiroidinin atipik prezantasyonu: O Bein deformitesi

Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2009, pp.249

HOMA cut-off values for obese children to detect insulin resistance.

47th Annual Meeting of ESPE 2008, Turkey, 1 - 04 September 2008, vol.70, pp.126-127

Ailesel boy kısalığında IGF-1 resptör mutasyonu

12.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 October 2007, pp.213

EEC sendromu ve hipofiz fonksiyonları

12.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 October 2007, pp.238-239

Obezite riskinin belirlenmesinde yeni bir antropometrik indeks : boyun çevresi

12.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 October 2007, pp.110 Sustainable Development

Morbid obez bir adolesanda cerrahi tedavi

12.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 October 2007, pp.180-181

Yenidoğan sınırda hipotiroidi olgularınnda TRH testinin önemi

12.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 October 2007, pp.192

Uzatyan diyabetik ketoasidoz tedavisinde tiamin kullanımı

12.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 October 2007, pp.162 Sustainable Development

Obezite yorumunda yeni bir kriter : bel/boy oranı

12.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 October 2007, pp.118 Sustainable Development

Leprechaunismli dört olgu sunumu

12.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 October 2007, pp.251-252

Tuz kaybı krizinde trombositozun prediktif değeri

12.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 October 2007, pp.137

Piknodisostosis olgularında büyümenin değerlendirilmesi

12.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 October 2007, pp.217-220

Multinodüler guatr , granuloza hücreli tümör birlikteliği

12.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 October 2007, pp.205

Yenidoğan orta hat defektlerinde endokrin sorunlar

12.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 October 2007, pp.253

Yenidoğan hipotiroidisnde immunglobulin değerleri

12.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 October 2007, pp.198

Kliteromegali saptanan prematüre bebeklerin izlemi

12.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 October 2007, pp.102-105

Erken pubertede nadir bir neden : testis tümörü

12.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 October 2007, pp.164

Waist circumference percentiles for 7 to 17 year-old Turkish children

46th Annual Meeting of the ESPE 2007, Finland, 1 - 04 June 2007, vol.68, pp.128

Is mutation analysis important in patients with achalasia?

46thAnnual Meeting of the ESPE 2007, Finland, 1 - 04 June 2007, vol.68, pp.198-199

Yenidoğan hipoglisemisi

43. Türk Pediatri Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 May 2007, pp.348-9

4-12 aylık sağlıklı bebeklerde raşitizm sıklığı

11. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Konya, Turkey, 1 - 04 September 2006, pp.253

Konjenital adrenal hiperplazide SHBG izlem göstergesi olabilir mi?

11. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Konya, Turkey, 1 - 04 September 2006, pp.248

Çocuklarda gonadal bozukluklarda serum SHBG ve testosteron düzeylerinin yeri

11. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Konya, Turkey, 1 - 04 September 2006, pp.123

Hipotiroidili hastaların değerlendirilmesinde tiroglobulin

11. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Konya, Turkey, 1 - 04 September 2006, pp.246

Konjenital adrenal hiperplazide nadir görülen bir cild bulgusu : akantosis nigrikans

11. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Konya, Turkey, 1 - 04 September 2006, pp.247

Yenidoğanda kuşkulu genitalya : Smith-Lemli-Opitz sendromu

11. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Konya, Turkey, 1 - 04 September 2006, pp.254

Neonatal hipopituitarizm

11. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Konya, Turkey, 1 - 04 September 2006, pp.252

Gravesli bir adolesanda perioperatif lugol kullanımı

11. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Konya, Turkey, 1 - 04 September 2006, pp.92

Konjenital hipotiroidi ve hipoglisemi olgusu

11. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Konya, Turkey, 1 - 04 September 2006, pp.251

Plasma ghrelin levels in school children with iodine deficiency

45th Annual Meeting of the ESPE 2006, Netherlands, 1 - 04 June 2006, vol.65, pp.180-181

Konjenital hipotiroidi tedavisinde nadir görülen bir etki : saç dökülmesi

5. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.198

Acute and chronic effects of exercise on leptin levels in morbidly obese children

7th Joint Meeting ESPE/LWPES Pediatric Endocrinology, France, 1 - 04 September 2005, vol.64, pp.387

Adipsik nörojenik hipernatremi ve holoprozensefali birlikteliği : olgu sunumu

5. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.119

İyot eksikliği olan okul çocuklarında plazma ghrelin düzeyi

5. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.134

Books & Book Chapters

Çocuklarda Kronik Endokrin Sorunlarda Teletıp

in: Telemedicine in Pediatric Endocrinology, Prof.Dr.İlknur ASLANOĞLU, Editor, Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, İstanbul, pp.40-47, 2021

Kongenital Adrenal Hiperplazi

in: ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET, Prof.Dr.Feyza Darendeliler, Prof.Dr.Zehra Aycan, Prof.Dr.Cengiz Kara, Doç.Dr.Samim Özen, Doç.Dr.Erdal Eren, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.933-964, 2021 Sustainable Development

Adrenkoritkal Tümörler

in: ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET, Prof.Dr.Feyza Darendeliler, Prof.Dr.Zehra Aycan, Prof.Dr.Cengiz Kara, Doç.Dr.Samim Özen, Doç.Dr.Erdal Eren, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.1044-1057, 2021 Sustainable Development

Çocuk Endokrinolojisinde Normaller ve Referanslar

in: ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET, Prof.Dr.Feyza Darendeliler, Prof.Dr.Zehra Aycan, Prof.Dr.Cengiz Kara, Doç.Dr.Samim Özen, Doç.Dr.Erdal Eren, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.2205-2286, 2021 Sustainable Development

Telemedicine in Chronic Endocrine Problems in Children

in: Çocuk Endokrinolojisinde Teletıp, Prof. Dr. İlknur ARSLANOĞLU, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.40-47, 2021

Endokrin tümörler ve klinik yansıması

in: KIZLARDA JİNEKOLOJİK ve PUBERTAL SORUNLAR, Prof.Dr.Selim kURTOĞLU, Prof.Dr.Mustafa Kendirci, Prof.Dr.Nihal Hatipoğlu, Editor, Erciyes Ünivertesi Yayınları, Kayseri, pp.105-115, 2021

Prematür Adrenarş ve Pubarş

in: KIZLARDA JİNEKOLOJİK ve PUBERTAL SORUNLAR, Prof.Dr.Selim kURTOĞLU, Prof.Dr.Mustafa Kendirci, Prof.Dr.Nihal Hatipoğlu, Editor, Erciyes Ünivertesi Yayınları, Kayseri, pp.58-67, 2021

Gecikmiş Ergenlik

in: Çocuklarda Büyüme Gelişme Basamakları, Prof.Dr.M.Mumtaz Mazıcıoğlu, Prof.Dr.Selim Kurtoğlu, Prof.Dr.Nihal Hatipoglu, Editor, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, pp.72-84, 2017

Çocukluk Çağı Obezitesi ve Tedavi Yaklaşımları

in: Beslenme ve Diyetetik Alanında Güncel Konular-5, TAYFUR MUHİTTİN, Editor, Hatiboğlu, Ankara, pp.27-58, 2017

Gecikmiş Ergenlik

in: Çocuklarda Büyüme Gelişme Basamakları, Mumtaz Mazıcıoğlu, Nİhal Hatipoğlu, Selim Kurtoğlu, Editor, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, pp.72-84, 2017

Erken Ergenlik

in: Çocuklarda Büyüme Gelişme Basamakları, Mumtaz Mazıcıoğlu, Nihal Hatipoğlu, Selim Kurtoğlu, Editor, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, pp.56-71, 2017

Erken Ergenlik

in: Çocuklarda Büyüme ve Gelişme Basamakları, Prof.Dr.M.Mumtaz Mazıcıoğlu, Prof.Dr.Selim Kurtoğlu, Prof.Dr.Nihal Hatipoglu, Editor, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, pp.56-71, 2017

Çocukluk Çağı Obezitesi ve Tedavi Yaklaşımları

in: Beslenme ve Diyetetik Alanında Güncel Konular, Prof.Dr.Tayfur Muhittin, Editor, Hatiboğlu Yayın EVİ, Ankara, pp.27-58, 2017

Genetik Hastalıklarda Antropometrik Ölçümler ve Yorumlaması

in: Tıbbi Genetik ve Klinik Uygulamaları, munis dündar, Editor, mgrup matbaacılık, Kayseri, pp.1213-1222, 2016

Genetik hastalıklarda antropometrik ölçümler ve yorumlanması

in: Tıbbi genetik ve klinik uygulamaları, Munis Dündar, Editor, Mgrup Matbaacılık, Kayseri, pp.1213-1222, 2016 Creative Commons License

Genetik Hastalıklarda Antropometrik Ölçümler ve Yorumlanması

in: Tıbbi Genetik ve Klinik Uygulamaları, Muhnis Dündar, Editor, MGRUP MATBAACILIK, Kayseri, pp.1213-1222, 2016

Mikropenis

in: Cinsiyet Gelişim Bozuklukları, Akıncı A,Saka A, Editor, Nobel Tıp Ykitabevleri, İstanbul, pp.223-241, 2015

Mikropenis

in: Cinsiyet Gelişim Bozuklukları, , Editor, Nobel Tıp Kitabevi, pp.223-241, 2015

Çocuk Endokrinolojisinde Sık Görülen Sendromlar

in: Çocuk Endokrinolojisi, , Editor, Nobel Tıp Kitabevi, pp.703-7017, 2014

Çocukluk Döneminde Nonketotik Hiperosmolar Durum

in: Çocuklarda Acil Endokrin Hastalıklar, , Editor, Nobel Tıp Kitabevi, pp.23-38, 2014

Çocuk Endokrinolojisinde Sık Görülen Genetik Sendromlar

in: ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ, Cinaz P, Darendeliler F, Akıncı A, Özkan B, Dündar B, Abacı A, Akçay T, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.703-717, 2013