Arş.Gör.

MURAT BORAN


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değer. Abd

Eğitim Bilgileri

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doktora

Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim, Türkiye

2014 - 2016

2014 - 2016

Yüksek Lisans

Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim, Türkiye

2006 - 2010

2006 - 2010

Lisans

Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi , Ingiliz Dili Eğitimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Yüksek Lisans

Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin algılanan problem çözme becerilerinin üstbilişsel farkındalıkları ve eleştirel düşünme eğilimleri açısından incelenmesi

Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programlari Ve Öğretim

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Programları ve Öğretim, Özel Eğitim, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Yabancı Diller Eğitimi, İngilizce Eğitimi, Öğretmen Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Konuşma Çözümlemesi Yöntemi: Veri Toplama ve Çözümleme Süreçlerinde Geçerlik, Güvenirlik ve Etik

Girgin U. , Acar Y. , Akbaş E. , Yavuz E. , Selçuklu A. E. , Boran M. , et al.

Hacettepe University Journal Of Education, ss.1-22, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2020

2020

Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesindeki Hizmet Kalitesine Yönelik Memnuniyet Düzeyleri

BORAN M. , YELKEN T.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.48, ss.390-408, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

Eğitim Fakültesi ile Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlılıklarının ve Etkili Öğretmen Özelliklerinin İncelenmesi

Boran M. , Yelken T.

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.144-164, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik İhtiyaçları

Çetinkaya Yıldız E., Derin S., Boran M.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.47, ss.57-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Öğretmen Adayı Görüşlerinin İncelenmesi

BORAN M. , KARAKUŞ F.

Erciyes Journal of Education, cilt.1, sa.1, ss.22-41, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Türk Öğrencilerinin 2018 PISA Okuma Okuryazarlıklarına Etki Eden Değişkenlerin İncelenmesi

YAVUZ E. , BORAN M.

3. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye, 29 - 31 Ocak 2020, ss.153

2020

2020

Teknoloji Destekli Öğretimin Öğretmen Adaylarının Pedagojik İnanç Sistemlerine Etkisi

BORAN M. , YAVUZ E.

3. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye, 29 - 31 Ocak 2020, ss.173

2019

2019

Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Algıları ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler ile İlişkileri

YAVUZ E., BORAN M.

2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2019, ss.208

2019

2019

Türkiye’de Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Üzerine Yapılan Tezlerin Betimsel Analizi (2009-2019)

Boran M. , Yavuz E.

2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2019, ss.37

2019

2019

PDR Öğrencilerinin Kültüre Duyarlılık Yeterliliklerinin İncelenmesi

HAMURCU H. , METİN A. , BORAN M.

2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2019, ss.108

2018

2018

Romantik İlişki Metafor Ölçeği (RİMÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , BORAN M. , DERİN S.

X. International Congress of Educational Research, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018

2018

2018

Sınav Kaygısının Öznel İyi Oluş Benlik Saygısı ve Başarıya Değer Verme ile İlişkisi

ÇETİNKAYA YILDIZ E., DERİN S. , BORAN M.

X. International Congress of Educational Research, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018

2018

2018

Özel Yetenekli Öğrencilerin Algılanan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

BORAN M. , KARAKUŞ F.

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBIK 2018), Kayseri, Türkiye, 31 Ocak - 03 Şubat 2018

2018

2018

Özel Yetenekli Öğrencilerin Üstbilişsel Farkındalıkları ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi

BORAN M. , KARAKUŞ F.

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBIK 2018), Kayseri, Türkiye, 31 Ocak - 03 Şubat 2018

2017

2017

Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesindeki Öğretim Elemanlarının Öğretim Becerilerine Yönelik Algıları: Mersin Üniversitesi Örneği

BORAN M. , YELKEN T.

the International Teacher Education and Accreditation Congress (ITEAC), İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017

2017

2017

Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesindeki Hizmet Kalitesine Yönelik Memnuniyet Algıları: Mersin Üniversitesi Örneği

BORAN M. , YELKEN T.

the International Teacher Education and Accreditation Congress (ITEAC), İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017

2016

2016

Modeling the Relationship of the Self-Efficacy Beliefs with Occupational Anxiety and Attitude Levels of Pre-Service Teachers

BORAN M. , UZUN N. B. , ALICI D.

Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 9 - 10 Aralık 2016, ss.189-197

2016

2016

Modeling the Relationship between Turkish Students’ Mathematical Achievement in PISA 2012 and Affective Characteristics, and Comparing the Model in terms of Gender

UZUN N. B. , BORAN M.

Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, Prag, Çek Cumhuriyeti, 9 - 10 Aralık 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

2015

2015

The Role of Life-Wide Learning on Design of Curriculum

Kılıç F., Yokuş G., Ayçiçek B., Boran M.

Developing Successful Strategies for Global Policies and Cyber Transparency in E-Learning, G. Eby,T. Yuzer,S. Atay, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.245-267, 2015

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Erciyes Journal Of Education

Yabancı Dil RedaktörüKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

Çalışma Grubu

Kayseri-Türkiye

2019

2019

Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2018

2018

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Katılımcı

Nevşehir-Türkiye

2018

2018

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBIK 2018)

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2017

2017

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning in Prague 2016

Katılımcı

Praha-Çek Cumhuriyeti

2015

2015

III. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Katılımcı

Adana-Türkiye

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Erciyes Üniversitesi Mikro-Analiz Araştırma Grubunun (Erumarg)

https://avesis.erciyes.edu.tr/arastirma-grubu/erumarg

Erciyes Üniversitesi, Turkey