Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesindeki Hizmet Kalitesine Yönelik Memnuniyet Düzeyleri


BORAN M. , YELKEN T.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.48, ss.390-408, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

  • Cilt numarası: 48
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.9779/pauefd.518787
  • Dergi Adı: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.390-408

Özet

Bu çalışma, öğretmen adaylarının eğitim fakültesindeki hizmet kalitesine yönelik memnuniyet düzeylerini betimsel olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Tarama modelinde gerçekleştirilen bu çalışmanın örneklemi, 2016-2017 eğitimöğretim yılında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin farklı bölümlerinde okuyan 674 adet öğretmen adayından oluşmaktadır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının eğitim fakültesindeki hizmet kalitesine yönelik memnuniyet düzeylerinin orta seviyede olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, kadın ve erkek öğretmen adaylarının memnuniyet düzeyleri arasında erkek öğretmen adayları lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ayrıca eğitim fakültesinin hizmet kalitesinden en çok memnun olan öğretmen adayları, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) ve Türkçe Öğretimi bölümlerindenken, en az memnun olanları ise Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerindendir.

This study aims to investigate the pre-service teachers’ levels of satisfaction with the service quality in the education faculty. This study was carried out in the survey model. Determined by using the convenience sampling method, the sample consisted of 674 pre-service teachers studying in different departments in the Education Faculty of Mersin University in the academic year of 2016-2017. According to the results, it was found that pre-service teachers’ levels of satisfaction with the service quality in the education faculty were at an intermediate level. The results indicated that there were statistically significant differences between female and male pre-service teachers’ satisfaction levels. The most satisfied pre-service teachers were from the departments of Computer Education and Instructional Technology (CEIT) and Turkish Language Teaching whereas the least satisfied were from the departments of Preschool and Primary School Teaching.