Education Information

Education Information

 • 1986 - 1990 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Eski Türk Edebiyatı, Turkey

 • 1984 - 1986 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Eski Türk Edebiyatı, Turkey

 • 1980 - 1984 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 1990 Doctorate

  Gelibolu’lu Âli ve Dîvanı (Vâridâtü’l-Enîka)

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı

 • 1986 Postgraduate

  Mucîb ve Tezkiresi (Tezkire-i Mucîb)

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • C1 Advanced Italian