HÜSNÜ AŞK‘IN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ


Creative Commons License

Altun K.

Turkish Studies Educational Sciences, vol.14, no.3, pp.303-320, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.29228/turkishstudies.22604
  • Title of Journal : Turkish Studies Educational Sciences
  • Page Numbers: pp.303-320

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Şeyh Galip’in Hüsnü Aşk adlı eserinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen değerlerin yer alma durumunun analiz edilmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak için doküman analizi tercih edilmiş ve verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilköğretim okullarında kazandırılması için öğretim programlarında belirlemiş olduğu, “ sevgi, güzellik, edep, azim ve sebat, belagat, sabır, vefa, fedakârlık, ahlaklı olmak, gelenek ve göreneklere bağlılık, saygı ve hürmet, aile sevgisi, ümitvar olmak, aidiyet ve birlik, geçmişe bağlılık, tefekkür, affedicilik, asalet, sahiplenmek ve sahiplenilmek, barışseverlik” değerleri ile ilgili ifadeler belirlenmiş, ardından bu ifadeler yorumlanarak ilgili olduğu değerin başlığı altında tahlil edilmiştir. Elde edilen bulgular incelendiğinde Hüsn ü Aşk’ta en çok yer verilen değerin, muhabbet olduğu bunu sırasıyla, güzellik, edep, azim ve sebat, güzel söz, sabır, vefa, fedakarlık, ahlaklı olmak, gelenek ve göreneklere bağlılık, saygı (hürmet) aileye bağlılık, ümitvar olmak, aidiyet, geçmişe bağlılık, tefekkür, affedicilik, asalet, sahiplenmek ve sahiplenilmek, barışseverlik değerinin takip ettiği belirlenmiştir. Eserin belirlenen değerler bakımından zengin bir içeriğe sahip olmasından dolayı değerlerin gençlere kazandırılmasında okuma materyali olarak kullanılması önerilmektedir. Eserin sadeleştirilerek Türkçe ders kitaplarında okuma metni olarak yer alması önerilmektedir. Bu bağlamda klasik eserlerin yeni nesle öğretilmesi açısından da çalışma önem arz etmektedir.