"Ahmet Yesevî'de Mistik Unsurlar" Üzerine İtalya’da Yapılan Doktora Çalışması Venedikte bir Yesevi Dervişi


ALTUN K.

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, no.11, 2000 (Peer-Reviewed Journal)