Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gluteus medius muscle metastasis of squamous cell carcinoma of larynx: a rare case

Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Thyroid leiomyosarcoma: presentation of two cases and review of the literature

BRAZILIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.82, ss.715-721, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cytogenetic damage of radiotherapy in long-term head and neck cancer survivors.

International journal of radiation biology, cilt.92, ss.364-70, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Experimental autotransplantation and cryopreservation of the thyroid gland

HEAD AND NECK-JOURNAL FOR THE SCIENCES AND SPECIALTIES OF THE HEAD AND NECK, cilt.37, ss.940-945, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Survivin expression correlates with nodal metastasis in T1-T2 squamous cell carcinoma of the tongue

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.272, ss.689-694, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Experimental autotransplantation and cryopreservation of the thyroid gland Thyroid autotransplantation

HEAD AND NECK-JOURNAL FOR THE SCIENCES AND SPECIALTIES OF THE HEAD AND NECK, cilt.1, ss.1, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The Role of in the Development of Laryngeal Squamous Cell Carcinoma

DISEASE MARKERS, cilt.4, ss.447-449, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Tularemia: a rare cause of neck mass, evaluation of 33 patients

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.268, ss.1699-1704, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tongue metastasis mimicking an abscess

DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY, cilt.16, ss.27-29, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Regional metastatic pattern of papillary thyroid carcinoma

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.267, ss.437-441, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Occult metastases from T1-T2 supraglottic carcinoma: role of primary tumor localization

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.266, ss.1301-1304, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of arytenoid resection on functional results of cricohyoidopexy

OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY, cilt.141, ss.272-275, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilateral Laryngocele Causing Epiglottic Deformity and Upper Airway Obstruction

TURKISH ARCHIVES OF OTORHINOLARYNGOLOGY-TURK OTORINOLARENGOLOJI ARSIVI, cilt.57, ss.99-101, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Surgery of Retrosternal Thyroid: Evaluation of 36 Cases

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.41, ss.261-264, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Primary Ewing's Sarcoma of the Nasal Cavity: A Rare Case Report

HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI, cilt.56, ss.248-251, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A rare cause of dyspnea: A giant vocal polyp

RESPİRATORY CASE REPORTS, cilt.5, ss.149-150, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boyunda Kitle Nedeni Olarak Servikal Kosta

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.23, ss.306-308, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boyunda Kitle Nedeni Olarak Servikal Kosta: Olgu Sunumu

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.23, ss.309-312, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cervical Rib as A Neck Mass Case Report

Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.23, ss.306-308, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Adenoid vejetations in adults: an evaluation of 12 cases

KBB İhtisas Dergisi, cilt.17, ss.130-132, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FoxP3'ün Nazofarenks Kanserinde Tümör Evresi, Tedavi Yanıtı, Nüks ve Sağkalıma Olan Etkisinin Araştırılması

39.Türk ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

Acil Solunum Sıkıntısına Yol Açan Bilateral Laringosel: Vaka Sunumu

12. Uluslararası KBB Hastalıkları Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2016, ss.1

Sfenokoanal Polip: Tanı ve Cerrahi Yaklaşım Olgu Sunumu

12. Uluslararası KBB Hastalıkları Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2016, ss.1

Dev Servikal Lipom :Nadir Bir Olgu

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.3023

İntrakranial Kitlenin Nadir Bir Nedeni Frontoetmoid Dev Mukosel

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Tiroid Papiller kanserli hastalarda Santral Boyun Diseksiyonu morbidite oranlarını arttırır mı- karşılaştırmalı çalışma

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, no.3061

İntrakranial Kitlenin Nadir Bir Nedeni :Frontoetmoid Dev Mukosel

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.3128

Hiyoid altı yerleşimli glomus vagale:Nadir bir olgunun sunumu

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.3027

Nazal Kavitenin Nadir Görülen Primer Ewing Sarkomu:Olgu Sunumu

11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2015, ss.1

Glomus Vagale: Olgu Sunumu

36. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014, ss.1

ERİŞKİNDE ETMOİD SİNÜS KAYNAKLI RABDOMYOSARKOM: NADİR BİR OLGU

11. Uluslararası KBB-Baş Boyun Cerrahi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2014, ss.1

KAVERNÖZ SİNÜS METASTAZI YAPAN MALİGN MELANOM: NADİR BİR OLGU

11. ULUSLARARASI KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014, ss.108

Erişkinde Etmoid Sinüs Kaynaklı Rabdomyosarkom: Nadir Bir Olgu

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014

BOYUNDA KİTLE NEDENLİ BAŞVURAN SERVİKAL KOSTA VAKASI: OLGU SUNUMU

35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAH,İ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013, ss.553

NAZOFARENKS VE MESANEDE TRANSİZYONEL HÜCRELİ KARSİNOM BİRLİKTELİĞİ:OLGU SUNUMU

34.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2012, ss.1

Gluteal Metastasis of Larygneal Carcinoma: Report of a Case

Uluslararası KBB Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012, ss.1

Larenks Kanserinin Gluteus Medius Kas Metastazı;Olgu Sunumu

10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012, ss.0-103

LARİNKSTE ENFLAMATUAR PSÖDOTÜMÖR VE SCC BİRLİKTELİĞİ

33. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2011

Thyroid Hemiagenesis – Report of a Case

32. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2010, ss.1

Thyroid Hemiagenesis Report of a Case

32. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2010

Submandibulary Myofibroma of a Child – Case Report

31. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2010, ss.1

Thyroid Leiomyosarcoma – Report of Two Cases

31. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2010, ss.1

Submandibulary Myofibroma of a Child Case Report

Uluslararası Kulak Burun Boğaz Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2010

Thyroid Leiomyosarcoma Report of Two Cases

Uluslararası Kulak Burun Boğaz Kongresi, 21 - 24 Nisan 2010

Sinonazal Kanserler Konusunda Deneyimlerimiz

31. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2009

Maksiller osteoblastom: Olgu Sunumu

31. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2009

Fibrous dysplasia of the nose and paranasal sinuses: Report of four cases.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 Haziran 2004, ss.361

İleri yaşlarda görülen adenoid vejetasyonlar

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 Ekim 2003, ss.144

Periferik dev hücreli granülom

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 Ekim 2003, ss.182

Derin boyun enfeksiyonları: 37 vakanın sonuçları

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 Ekim 2003, ss.144

Diğer Yayınlar