KAVERNÖZ SİNÜS METASTAZI YAPAN MALİGN MELANOM: NADİR BİR OLGU


KÖKOĞLU K. , KARA I. , YÜCE I. , ÇAĞLI S. , ŞAHİN M. I. , ÖZYÜREK D.

11. ULUSLARARASI KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014, ss.108

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.108

Özet

Kavernöz sinüs metastazı yapan oral mukoza malign melanomu oldukça nadir bir olgudur. Bu yazıda nadir bir olgunun meslektaşlarımızla paylaşılması amaçlanmıştır.

Malign melanom cildin melanositlerinden gelişen neoplazmdır. Kutanöz ve mukozal olarak ikiye ayrılır. Üst solunum yolu mukozal malign melanomları nadirdir. Melanomların kavernöz sinüs tutulumu ise oldukça nadirdir. Diş etinde yara şikayeti ile başvurduğu merkezimizde yapılan biyopsi sonucu malign melanom gelen ve opere edilen 58 yaşında bayan hastanın takiplerinde çift görme şikayeti gelişti. Yapılan fizik muayenede sol gözde dışa bakış kısıtlılığı mevcuttu. Orbital ve kraniyal magnetik rezonans görüntülemede sol kavernöz sinüs ve oksipital bölgede metastatik lezyon mevcuttu. Primer hastalık belli olduğu için lezyonlar malign melanom metastazı kabul edildi. Hasta bu lezyonlarına yönelik 10 gün boyunca 3000 santi Gray (cGy) radyoterapi aldı. Hastanın şikayetlerinde gerileme olmadı, takibi devam etmektedir. Malign melanom görülme oranı her yıl giderek artmaktadır. Seriden seriye değişmekle birlikte % 10-40 oranında santral sinir sistemi metastazı görülmektedir. Malign melanom kavernöz sinüs metastazı ise oldukça nadir bir durumdur.