BOYUNDA KİTLE NEDENİYLE KONSULTE EDİLEN SERVİKAL KOSTA VAKASI: OLGU SUNUMU


KÖKOĞLU K., YÜCE I. , ÇAĞLI S. , DOĞAN S. , PERİŞAN Ü. , OĞUZ KÖKOĞLU E. , ...Daha Fazla

Sunum, ss.1-5, 2013

  • Basım Tarihi: 2013
  • Sayfa Sayıları: ss.1-5

Özet

AMAÇ:Servikal kosta, KBB Hastalıkları kliniklerinde nadir görülür. Bu yazıda, boyunda kitle nedeniyle bölümümüze başvuran ve servikal kosta tanısı alan bir vaka sunularak meslektaşlarımız arasında farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.

OLGU: 27 yaşında kadın hasta boyun sol bölgesinde şişlik nedeniyle KBB Hastalıkları bölümüne başvurdu. Rutin fizik muayene sırasında saptanmış ve tarafımıza yönlendirilmişti. Hasta asemptomatikti. Boyun sol bölgesinde, supraklavikuler alanda, sternokleidomastoid kas altında, derin yerleşimli yaklaşık 4 cm çapında kitle mevcuttu. Kitle, oldukça sert ve hareketsiz idi. Derin palpasyonla ağrı oluyordu. Bu fizik muayene bulguları ile kemik kaynaklı bir patoloji olabileceği düşünülerek direkt servikal grafi ile tetkik edildi. Grafisi incelendiğinde hastanın bilateral servikal kostasının olduğu, sağdakinin rudimenter, soldaki servikal kostanın ise daha belirgin olduğu gözlendi. Hastanın tanısı daha ileri radyolojik tetkikler ile de doğrulandı. 

TEDAVİ VE PROGNOZ: Servikal kosta, torasik outlet sendromunun (TOS) nedenlerinden bir tanesidir. Asemptomatik olan hasta Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bölümüne yönlendirildi.
Servikal kosta toplumda % 0.5-2 oranında görülebilen bir anomalidir. Supraklavikuler alanda bir şişlik ile başvuran vakalarda fizik muayenede oldukça sert, hareketsiz, derin palpasyonda ağrılı kitle saptanması durumunda akla getirilmelidir.