Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diagnosis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder with combined time and frequency features

Biocybernetics and Biomedical Engineering, cilt.40, sa.3, ss.927-937, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ghrelin and leptin levels in children with anxiety disorders

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.32, sa.10, ss.1043-1047, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of Methylphenidate on Reaction Time in Children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.56, sa.1, ss.27-31, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Effects of methylphenidate treatment in children with ADHD: a multimodal EEG/fNIRS approach

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, cilt.29, sa.3, ss.285-292, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Prevalence of Childhood Affective disorders in Turkey: An epidemiological study

JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, cilt.238, ss.513-521, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Might BPA and phthalates have a role in etiopathogenesis of ADHD?

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.19, sa.3, ss.300-306, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Neuropeptide-Y, leptin and ghrelin levels in children with ADHD: effects of methylphenidate treatment

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.19, sa.5, ss.485-492, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EVALUATION OF TWO TYPES OF DRUG TREATMENT WITH QEEG IN CHILDREN WITH ADHD

TRANSLATIONAL NEUROSCIENCE, cilt.9, sa.1, ss.106-116, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Autism Spectrum Disorder and Phenylketonuria: Dyzygotic Twins with Double Syndrome

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.54, sa.1, ss.92-93, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Lack of serum antineuronal antibodies in children with autism

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.117, sa.2, ss.77-79, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Risperidone and serum lipid profile changes in child and adolescent patients

Neurology Psychiatry And Brain Research, cilt.17, sa.1, ss.16-20, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Characteristic features of perpetrators of sexual abuse on children and adolescents in four different regions of Turkey

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.12, sa.1, ss.55-61, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Serum lipid profile due to risperidone treatment in child and youth patients

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.12, sa.4, ss.295-300, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Supar Levels in Attention Deficit and Hyperactivity Disorder Etiopathogenesis

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.41, sa.1, ss.91-95, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Gender Effects On Prefrontal Cortex Oxygenation Levels During Auditory Oddball Task In Children

Akıllı Sistemler ve Uygulamaları, cilt.1, sa.1, ss.1-7, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psychopathology and Life Quality in Children with Epilepsy andPsychopathology in Their Parents

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, cilt.16, ss.55-68, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Female Perpetrated Sexual Abuse and Pedophilia

Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.26, sa.3, ss.166-170, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Assessment of cyber abuse in sexually abused children and adolescents

The European Research Journal, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Attachment, Emotion Recognition and Impulsivity As A Risk of Child Sexual Abuse

The Bulletin of Legal Medicine, cilt.22, sa.2, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İntihar, Kendine Zarar VermeDavranışına İlişkin Tanımlar veKuramlar

24. ergen günleri kongresi, Kayseri, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2019

Assessment of Anxiety Disorder by EGG Response

CIEA 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ONINNOVATIVE ENGINEERINGAPPLICATIONS, 20 - 22 Eylül 2018

OSB OLAN ÇOCUKLARDA TÜKÜRÜK SİALİK ASİT DÜZEYLERİ

28. ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018

Epidemiology of sluggish cognitive tempo in primary school students

28. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018

Çocuk ve ergenlerde madde bağımlılığı

1. bozok psikiyatri sempozyumu, Yozgat, Türkiye, 20 Nisan 2018

Cinsel ıstismara maruz kalan çocukların annelerinde travma,depresyon ve anksiyete düzeyleri

başkent üniversitesi bahar pediatri günleri, Adana, Türkiye, 2 - 03 Mart 2018

Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)ve alt gruplarının EEG zaman analizleri ile değerlendirilmesi

TIPTEKNO’17 - Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi / 12-14 Ekim 2017, Trabzon, Türkiye, 12 - 14 Ağustos 2017, cilt.1, ss.30-33

Possible biomarkers in ADHD

9. Uluslararası psikofarmakoloji ve 5. uluslararası çocuk ve ergen psikofarmakoloji kongresi, 26 - 30 Nisan 2017

Assessment of Anxiety Disorder by Pupil Response

Medical Technologies National Congress (TIPTEKNO), Trabzon, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017 identifier identifier

Yeme bozuklukları ve emosyon regülasyonu

26. ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2016

Cinsel istismar vakalarında sanal istismarın değerlendirilmesi

25. Ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2015

Incest between sister and brother: a case report

6th international congress on psychopharmacology and 2nd international symposium on child and adolescent psycopharmacology, 16 - 20 Nisan 2014

Asperger Sendromundan DSM V ‘e geçiş

1.Konya Otizm Günleri, Konya, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2013, ss.83-84

Angioedema induced by atomoxetine: a case report

• 5th International Congress on Psychopharmacology and 1st International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.271

Is it ADHD or bipolar disorders? A case report

• 5th International Congress on Psychopharmacology and 1st International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.257

Is it ADHD or Bipolar disorder? A case report

5th international congress on psycopharmacology and international symposium on child and adolescent psycopharmacology, 30 Ekim - 03 Kasım 2013

asperger sendromu ve dermatitis artefekta : olgu sunumu

23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları kongresi, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2013

Epileptik psikoz olgusu

17.Ergen Günleri, Samsun, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2012, ss.60-61

Cinsel istismar sonrası gelişen cinsel kimlik bozukluğu: bir olgu sunumu

22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2012

Risperidon tedavisinin çocuk ve ergenlerde lipid profiline etkileri

19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuklarda Uyku Hijyeni

Çocuklarda Uyku Sağlığı ve Bozuklukları, Per H, Arhan E, Editör, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, ss.12-16, 2020

Eşik altı psikoz sendromu

KaplanSadock psikiyatri Davranış bilimleri/Klinik pisikiyatri, Ali Bozkurt, Editör, Güneş tıp kitapevi, ss.1279-1280, 2016