Assoc. Prof.

ERGÜN KÜÇÜK


İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme

Muhasebe Finansman

Education Information

2003 - 2009

2003 - 2009

Doctorate

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

2000 - 2003

2000 - 2003

Postgraduate

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

1995 - 1999

1995 - 1999

Undergraduate

Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., İktisat , Turkey

Dissertations

2009

2009

Doctorate

Hileli Finansal Raporlamanın Engellenmesinde Kurumsal Yönetim ve Dış Denetimin Rolü: Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

2003

2003

Postgraduate

Yeni Üretim Ortamında Genel Üretim Maliyetleri

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Management, Accounting

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Associate Professor

Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., İşletme

2011 - 2016

2011 - 2016

Assistant Professor

Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., İşletme

1999 - 2011

1999 - 2011

Research Assistant

Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., İşletme

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Calculation of Rate of Return on Investments in Individual Pension System: A Case Study With Actual Data

Küçük E.

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, vol.14, no.52, pp.509-530, 2019 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

2018

2018

Devlet Teşviki Kapsamındaki Düşük Faizli Kredilerin BOBİ FRS Açısından Değerlendirilmesi

KÜÇÜK E.

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, vol.20, no.4, pp.761-784, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2018

2018

Taksit Ertelemeli Kredilerin Muhasebeleştirilmesi: Değerleme ve Kayıtlama Yaklaşımlarına İlişkin Öneriler

KÜÇÜK E.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.16, pp.133-148, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2016

2016

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir ve Giderlerin Ertelenmiş Vergi Etkisi: Satışa Hazır Finansal Varlık Olarak Sınıflandırılmış Hazine Bonosu Örneği

KÜÇÜK E.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.30, no.4, pp.679-704, 2016 (International Refereed University Journal)

2015

2015

Diğer Kapsamlı Kâr/Zarar Tablosu Hesaplarının Ertelenmiş Vergi Etkisi: Özellikli Durumların Değerlendirilmesi

KÜÇÜK E.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.30, no.1, pp.167-201, 2015 (International Refereed University Journal)

2015

2015

Sabit Kıymet Yenileme Fonu Uygulamasının Finansal Raporlama Açısından Değerlendirilmesi

Küçük E.

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, vol.11, no.24, pp.155-180, 2015 (International Refereed University Journal)

2015

2015

Ertelenmiş Vergi Etkilerinin İzlenmesinde Alternatif Yaklaşımlar: Duran Varlığın Ek Taahhütte Bulunularak İktisabı Örnek Uygulaması

KÜÇÜK E.

Cumhuruyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.16, no.1, pp.135-154, 2015 (International Refereed University Journal)

2014

2014

The Evaluation of Financial Reporting of Value Added Tax Based Receivables Within the Framework of Effect Analysis on Taxable and Accounting Profit

Küçük E.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.24, pp.299-319, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2013

2013

The Evaluation of Construction Contracts In Terms of Financial Reporting

Küçük E.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, no.21, pp.106-129, 2013 (National Refreed University Journal)

2013

2013

Hisse Senedi Piyasalarının Finansal Tablo Duyurularına Tepkisi ve Bu Tepkinin Büyüklüğünü Belirleyen Etmenler: Literatür İncelemesi

KÜÇÜK E.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, no.3, pp.163-184, 2013 (National Refreed University Journal)

2011

2011

Planlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde, Mali Müşavir (SMMM) Olma Niyetinin Altında Yatan Faktörlerin Analizi

KÜÇÜK E.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.14, pp.145-162, 2011 (National Refreed University Journal)

2011

2011

Muhasebe Standartlarına Göre Finansal Tablo Hatalarının Düzeltilmesi ve Raporlanması

KÜÇÜK E.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.111-127, 2011 (National Refreed University Journal)

2009

2009

İştiraklerin Değerlemesinde Özkaynak Yöntemi

KÜÇÜK E.

Mali Pusula Dergisi, no.55, pp.28-39, 2009 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2009

2009

Özellikli Durumlar Bağlamında Muhasebe İşlemlerinde Hasılatın Kayda Alınması

KÜÇÜK E. , DOĞAN A.

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.33, pp.279-293, 2009 (National Refreed University Journal)

2009

2009

İşletmelerde Entelektüel Sermayenin Geliştirilmesi ve Ölçülmesi

KÜÇÜK E.

Mali Pusula Dergisi, no.54, pp.46-57, 2009 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2005

2005

Yeni Üretim Ortamında Genel Üretim Maliyetleri ve Kayseri'deki Bazı Uygulamalara İlişkin Bir Araştırma

KÜÇÜK E.

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.25, pp.119-140, 2005 (National Refreed University Journal)

2004

2004

Teknolojik Gelişmeler ve Rekabet Koşullarının Doğurduğu Maliyetleme Sorunları

KÜÇÜK E.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), vol.6, no.3, pp.167-193, 2004 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Compulsory Education Related Problem Areas in Accounting Education: Suggestions and Considerations

KÜÇÜK E.

Third International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS III), Budapeşte, Hungary, 19 - 22 June 2018, vol.1, no.1, pp.259-277

2010

2010

The Relationship Between Learning Oriented Climate and Work Life Quality in Accounting Offices in Turkey

KÜÇÜK E. , ÖZDEVECİOĞLU M.

8th International Academy of Management and Business (IAMB) Conference, Spain, 1 - 04 June 2010, pp.1-10 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2021

2021

Audit of The Payroll and Personnel Cycle (Chapter 20)

Küçük E.

in: Auditing and Assurance Services, Seval KARDEŞ SELİMOĞLU,Yasemin KÖSE, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.662-684, 2021

2021

2021

Audit of The Capital Acquisition and Repayment Cycle (Chapter 22)

Küçük E.

in: Auditing and Assurance Services, Seval KARDEŞ SELİMOĞLU,Yasemin KÖSE, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.715-735, 2021

2021

2021

Audit of the Inventory and Warehousing Cycle (Chapter 21)

Küçük E.

in: Auditing and Assurance Services, Seval KARDEŞ SELİMOĞLU,Yasemin KÖSE, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.685-714, 2021


Jury Memberships

June-2017

June 2017

Doctorate

Çalışanlara Sağlanan Faydaların Muhasebe Standartları ve Mevzuat Açısından İncelenmesi: Bir Uygulama Örneği - Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., Muhasebe B.D.

April-2017

April 2017

Doctorate

İşletmelerde Risk Raporlama: Türkiye ve Gelişmiş Ülke Uygulamaları - Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., Muhasebe B.D.

July-2016

July 2016

Doctorate

"Bağımsız Denetimde Duygusal Zeka: Bağımsız Denetçiler Üzerine Bir Uygulama" başlıklı Doktora Tez Savunma Jürisi - Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

July-2016

July 2016

Doctorate

"Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Üzerinde Vergi Ahlâkı ve Vergi Adaleti Algısının Etkisi: Kurumsallaşmanın Aracılık Rolü ve Kobiler Üzerinde Bir Araştırma" başlıklı Doktora Tez Savunma Etkinliği - Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü