Teknolojik Gelişmeler ve Rekabet Koşullarının Doğurduğu Maliyetleme Sorunları


Creative Commons License

KÜÇÜK E.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), vol.6, no.3, pp.167-193, 2004 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 3
  • Publication Date: 2004
  • Title of Journal : Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV)
  • Page Numbers: pp.167-193

Abstract

Costing Problems Created by the Technological Innovations and Competition Environment

This article reviews the costing problems created by the technological innovations and competition environment. It also discusses various approaches to be pursued in alleviating these problems. Due to customer-based philosophy required by competitive environment, the usage of automated manufacturing systems has increased in manufacturing companies. This change has caused critical problems in costing procedure of these companies. For this reason, in manufacturing companies both the share of indirect costs in the structure of product costs and common activities have been increasing. Moreover, product types, on which these common activities employed in various degrees, have also been increasing. In other words, on the one hand, the share of indirect costs has been increasing and, on the other hand, types of products that involve these costs are on the rise.

 

Keywords: Costing Problems, Indirect Costs, Technological Innovations, Production Environment.

Bu çalışmanın amacı; teknolojik gelişmeler ile rekabet koşullarının ortaya çıkardığı maliyetleme sorunlarını mercek altına almaktır. Ayrıca çalışmada, söz konusu sorunları hafifletmek amacıyla benimsenebilecek yaklaşım tarzları da tartışma konusu yapılmıştır. Rekabet koşullarının gerektirdiği hizmet anlayışının işletmeye yansıması sonucu işletme süreçlerinde kullanılan teknoloji yoğun araçların artışı, işletmelerin mamul maliyetleme sürecinde ciddi sıkıntılara yol açmaya başlamıştır. Bu nedenle, bir yandan mamul maliyet yapısı içerisinde dolaylı maliyetler lehine büyük değişiklikler görülmekte, diğer taraftan ortak kullanılan faaliyetler artmakta ve bu faaliyetlerden farklı derecelerde yararlanan çıktı türleri fazlalaşmaktadır. Diğer bir değişle bir taraftan çıktılarla ilişkisi doğrudan kurulamayan maliyetlerin payı artmakta, diğer taraftan bu maliyetlerden pay alması gereken çıktıların türleri (mamul çeşitleri) fazlalaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Maliyetleme Sorunları, Dolaylı Maliyetler, Teknolojik Gelişmeler, Günümüzün Üretim Ortamı.