Sabit Kıymet Yenileme Fonu Uygulamasının Finansal Raporlama Açısından Değerlendirilmesi


Küçük E.

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, vol.11, no.24, pp.155-180, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

It is relatively easy to find practical examples regarding the evaluation of economic events in accordance with the accounting standards (IAS/IFRS). On the other hand, within the framework of accounting standards, it is believed that some application types that is peculiar to a specific country such as fixed asset replacement fund must be interpreted and practical examples regarding the issue must be developed. The objective of this study is to evaluate the financial reporting of fixed asset replacement fund in the framework of accounting standards. In this respect, this study deals with how economic events concerning fixed asset replacement fund that is contained in tax regulations in Turkey will be recorded in accordance with the accounting standards and what their effects are on the financial reports.

Birçok ülke örneğinde karşılaşılabilecek ekonomik olayların muhasebe standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde ele alınmasına yönelik örnek uygulamalara ulaşmak nispeten kolaydır. Diğer taraftan, sabit kıymet yenileme fonu örneğinde olduğu gibi, vergi mevzuatı kaynaklı bazı uygulama biçimlerinin de muhasebe standartları çerçevesinde yorumlanması ve bu bağlamda uygulama örneklerinin geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Çalışmanın amacı; sabit kıymet yenileme fonu uygulamasının finansal raporlama boyutunu muhasebe standartları çerçevesinde değerlendirmektir. Bu amaçla, çalışmada; vergi mevzuatımızda yer alan sabit kıymet yenileme fonu uygulamasına yönelik ekonomik olayların muhasebe standartlarının gereklerine uygun olarak nasıl kayıt altına alınacağı ve bu olayların finansal raporlar üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur.