Yeni Üretim Ortamında Genel Üretim Maliyetleri ve Kayseri'deki Bazı Uygulamalara İlişkin Bir Araştırma


KÜÇÜK E.

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, sa.25, ss.119-140, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.119-140

Özet

Yeni üretim ortamında maliyet unsurları içindeki göreceli payı gittikçe artan ve bu artış ölçüsünde maliyetleme sorunu doğuran Genel Üretim Maliyetleri (GÜM)’nin işletmeler açısından büyük önemi vardır. Ayrıca GÜM, maliyet unsurları içinde maliyet azaltımı imkânı açısından en uygun maliyet kalemlerinden oluşmaktadır. Bu çalışmada GÜM’ü önemli hale getiren özelliklerinden söz edilmiş, günümüz teknoloji yoğun üretim ortamlarında bu maliyet unsurunun durumu tanımlanmıştır. Çalışmanın son kısmında ise, Kayseri’de faaliyette bulunan büyük ölçekli imalât işletmelerinin GÜM uygulamalarına ilişkin bir araştırma sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Genel üretim maliyetleri, dolaylı maliyetler, maliyet yapısı, yeni üretim ortamı.