Devlet Teşviki Kapsamındaki Düşük Faizli Kredilerin BOBİ FRS Açısından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

KÜÇÜK E.

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, vol.20, no.4, pp.761-784, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 4
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.761-784
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Government loans obtained at a below-market rate of interest are considered as government grant under the provisions of the BOBİ FRS. The objective of this study is to evaluate how government loans at a below-market rate of interest should be interpreted in accordance with the BOBİ FRS. For this purpose, it is studied that how income and expense items can be determined and how they must be recognized in the accounting periods to which they relate. In addition, two different calculation and recording approaches have been provided in the study.

Keywords: Financial Reporting Standards For Large and Medium-Sized Enterprises (BOBİ FRS), Government Grants, Loans at a Below-Market Rate of Interest, Valuation, Recording Approaches. JEL Classification: M40, M41, M48

 

Bir kamu kuruluşundan piyasa faiz oranından daha düşük faiz oranı üzerinden temin edilen krediler BOBİ FRS hükümleri çerçevesinde devlet teşviki olarak kabul edilmektedir. Çalışmanın amacı; piyasa faiz oranından daha düşük bir faiz oranı üzerinden temin edilen devlet teşviki niteliğindeki kredilerin BOBİ FRS çerçevesinde nasıl yorumlanması gerektiğini değerlendirmektir. Bu amaçla, çalışma konusuna giren kredilerin; finansal raporlama, gelir ve gider tutarlarının tespit edilmesi ve bunların ilgili muhasebe dönemleriyle ilişkilendirilmesi hususları üzerinde durulmuştur. Ayrıca, çalışmada, konuya ilişkin iki farklı hesaplama ve kayıtlama yaklaşımı önerisinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: BOBİ FRS, Devlet Teşvikleri, Düşük Faizli Kredi, Değerleme, Kayıtlama Yaklaşımları.
JEL Sınıflandırması: M40, M41, M48