Planlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde, Mali Müşavir (SMMM) Olma Niyetinin Altında Yatan Faktörlerin Analizi


KÜÇÜK E.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.14, pp.145-162, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 14
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.145-162

Abstract

This study aims to reveal the factors guiding the career choices of university students, who would like to become certified public accountants (CPA). The methodology of the study is belief-based measurement technique of Planned Behavior Theory (PBT). The sample group is composed of the students of the Faculty of Economic and Administrative Sciences of Erciyes University, who are likely to graduate in one year. The study is crucial in terms of revealing the factors that make accounting attractive to the professionals as these factors can help to recruit qualified professionals to CPA profession. The study reveals that the main reasons increasing the attractiveness of CPA profession are: (1) flexible and independent working opportunities, (2) existence of a formal title, (3) opportunity of working with prestigious firms, (4) high-income potential and (5) opportunities of career improvement.

Keywords: Accounting Education, career choice, social psychology, the theory of planned behavior. 

Bu çalışmanın amacı; mali müşavir (SMMM) olmak isteyen öğrencilerin kariyer tercihlerine yön veren faktörleri ortaya çıkarmaktır. Çalışmada kullanılan analiz yöntemi, Planlanmış Davranış Teorisinin (PDT) inanç-bazlı ölçüm tekniğine dayandırılmıştır. Çalışmanın örneklemi Erciyes Üniversitesi İİBF’de öğrenim gören ve son bir sene içerisinde mezun olabilecek durumda olan öğrenciler tarafından oluşturulmuştur. Çalışma, meslek mensuplarını (diğer mesleklerden farklı olarak) muhasebe mesleğine çeken faktörlerin ortaya çıkarılabilmesi açısından önem taşımaktadır. Zira bu faktörlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları kullanarak nitelikli adayların SMMM meslek mensupları arasına dâhil edilebilmesi mümkün olabilecektir. Çalışmanın bulgularına göre; SMMM olma niyetindeki katılımcıların SMMM mesleğini (1) serbest çalışma imkânı sunması, (2) resmi bir unvan sağlaması, (3) prestijli firmalarda çalışma imkânı sunması, (4) yaşam boyu gelir potansiyelinin yüksek olması ve (5) kariyer potansiyelinin yüksek olması açısından İİBF kapsamındaki diğer mesleklerden daha avantajlı gördükleri anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Eğitimi, Meslek Tercihi, sosyal psikoloji, Planlanmış Davranış Teorisi.