Muhasebe Standartlarına Göre Finansal Tablo Hatalarının Düzeltilmesi ve Raporlanması


KÜÇÜK E.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.111-127, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.111-127

Abstract

This study aims to evaluate the way that international accounting standard (IAS-8) suggests for the correction of errors in financial statements that occur for various reasons. The fact that these errors affecting the decision-making process of the users harm the primary purposes of financial statements, such as usefulness and reliability, increases the importance of this issue. Moreover, the establishment of an application to provide uniformity in the correction of fundamental errors through accounting standards is crucial for the comparability of financial statements. The starting point of this study has been the increases in corrections of errors in financial statements in the countries with advanced capital markets.

Keywords: Error, Financial Statements, Correction of Fundamental Errors, Accounting Standards. 

Bu çalışmanın amacı; finansal tablolarda çeşitli nedenlerden kaynaklanan hataların düzeltilmesinde uluslararası muhasebe standardının (IAS-8) öngördüğü hareket tarzını örnekler yoluyla değerlendirmektir. Özellikle de finansal tablo kullanıcılarının karar sürecini etkileyen esaslı hataların, finansal tabloların öncelikli amaçları olan “yatırımcının ihtiyacını karşılayan bilgi sunma” ve “güvenilir olma” niteliklerine zarar vermesi konuya önem kazandırmaktadır. Ayrıca esaslı hataların düzeltilmesinde yeknesaklığı sağlayacak bir uygulamanın muhasebe standartları yoluyla sağlanmaya çalışılması finansal tabloların karşılaştırılabilirlik niteliğinin güçlendirilmesi açısından önemlidir. Sermaye piyasaları gelişmiş ülke örneklerinde finansal tablolarda yapılan hatalara ilişkin düzeltmelerde meydana gelen artışların bu çalışmanın ortaya çıkmasında önemli bir etken olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Hata, Finansal Tablo, Hataların Düzeltilmesi, Muhasebe Standartları.