Taksit Ertelemeli Kredilerin Muhasebeleştirilmesi: Değerleme ve Kayıtlama Yaklaşımlarına İlişkin Öneriler


Creative Commons License

KÜÇÜK E.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.133-148, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 16
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.11611/yead.423433
  • Dergi Adı: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.133-148

Özet

Bu çalışmanın amacı; taksit ertelemeli kredilerin ilgili muhasebe standartları çerçevesinde nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiğini değerlendirmektir. Bu amaçla, çalışmada; muhasebe dönemi içerisinde temin edilen taksit ertelemeli bir kredinin doğurmuş olduğu maliyet (faiz) yükünün itfa edilmiş maliyet yöntemine uygun olarak birden fazla muhasebe dönemiyle nasıl ilişkilendirileceği ve finansal raporlamasının nasıl yapılacağı üzerinde durulmuştur. Ayrıca çalışmada konu kapsamına giren finansal olaylarda kullanımı söz konucu olabilecek iki farklı hesaplama yaklaşımına ek olarak, iki farklı kayıtlama tarzı önerisinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Finansal Muhasebe, Muhasebe Standartları (TMS/TFRS ve BOBİ FRS), Finansal Araçlar (TFRS 9), Taksit Ertelemeli Krediler. 

The objective of this study is to evaluate how deferred installment loans must be accounted for in accordance with the accounting standards (TMS/TFRS and BOBI FRS). For this purpose; it is focused on that how the cost (interest) burden of a deferred installment loan, which had been acquired within the accounting period, shall be recognized in several accounting periods to which it is related and how financial reporting must be presented in accordance with amortized cost method of valuation. In addition, two different calculation and recording approaches that can be used in accounting for many other installment-based loans have been suggested in the study.

Keywords: Financial Accounting, Accounting Standards (IAS/IFRS), Financial Instruments (IFRS 9), Deferred Installment Loans.