İİBF Kapsamındaki Mesleklere Yönelik Eğilimlerin Mali Müşavir (SMMM) Olma Niyeti Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma


Creative Commons License

KÜÇÜK E.

Muhasebe ve Denetime Bakış, no.40, pp.43-62, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Muhasebe ve Denetime Bakış
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.43-62
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to reveal the factors that create relative tendencies in the career orientations of students, who wish to become certified public accountants (CPA). The method of the study is based on the belief-based measurement technique of Planned Behavior Theory (PBT). The sample group of the study is the students of the Faculty of Economic and Administrative Sciences of Erciyes University, who are likely to graduate within one year. The study is significant for revealing the factors that have both positive and negative impacts on the intention of becoming a CPA. Manipulation of these factors can help to recruit qualified candidates in the profession of CPA. The results of the study show that; (i) social prestige, (ii) low risk of unemployment, (iii) flexible working hours, (iv) dealing with financial issues are the factors that make the profession of CPA more preferable than the other career opportunities.

Keywords: Accounting Education, Career Choice, Social Psychology, Theory of Planned Behavior, Accounting Profession.

Bu çalışmanın amacı; mali müşavir (SMMM) olmak isteyen öğrencilerin kariyer tercihinde anlamlı göreceli eğilimler gösteren faktörleri ortaya çıkarmaktır. Çalışmada kullanılan analiz yöntemi, Planlanmış Davranış Teorisinin (PDT) inanç-bazlı ölçüm tekniğine dayandırılmıştır. Çalışmanın örneklemi Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)’nde öğrenim gören ve son bir sene içerisinde mezun olabilecek durumda olan öğrenciler tarafından oluşturulmuştur. Çalışma, mali müşavir olma niyetinin oluşumuna (diğer mesleklerden farklı olarak) olumlu ve/veya olumsuz yönde etkide bulunan faktörlerinin ortaya çıkarılabilmesi açısından önem taşımaktadır. Zira bu faktörlerin hedeflenen yönde manipüle edilmesine yönelik çalışmalar vasıtasıyla nitelikli adayların SMMM meslek mensupları arasına dâhil edilebilmesi mümkün olabilecektir. Çalışmanın bulgularına göre; SMMM olma niyetindeki katılımcıların SMMM mesleğini (i) toplumda saygın ve prestijli kabul edilmesi, (ii) işsiz kalma ihtimalinin (riskinin) düşük olması, (iii) çalışma saatlerinin esnek olması ve (iv) mali işlerle uğraştırmayı gerektirmesi açısından İİBF kapsamındaki diğer mesleklerden daha avantajlı gördükleri anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Eğitimi, Meslek Tercihi, Sosyal Psikoloji, Planlanmış Davranış Teorisi, SMMM Mesleği.