Dr.Öğr.Üyesi

Arda BORLU


TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİL.

Eğitim Bilgileri

2004 - 2008

2004 - 2008

Tıpta Uzmanlık

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Tıpta Uzmanlık

kayseri kentsel alanda seçilmiş bir sağlık ocağı bölgesinde doğum yapan kadınların doğum şekli konusundaki düşünce ve davranışları

Erciyes Üniversitesi, Dahili Birimler, Halk Sağlığı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Tıp, Dahili Tıp Bilimleri, Halk Sağlığı

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili

2016 - 2018

2016 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Consumption of energy drinks among Turkish University students and its health hazards

BORLU A. , Oral B., GÜNAY O.

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.35, ss.537-542, 2019 Özet

2018

2018

HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIOURS OF ADULTS IN KAYSERI PROVINCE CENTRE

BORLU A. , ÖZTÜRK A. , timur a. , Yildiz S. , yıldız s.

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.19, ss.1378-1388, 2018 Özet

2017

2017

Risk factors for overweight and obesity in children aged 2-6 years

KONDOLOT M. , Poyrazoğlu S., Horoz D. , BORLU A. , Altunay C. , BALCI E. , et al.

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.30, ss.499-505, 2017 Özet

2017

2017

Neck Circumference to Assess Obesity in Preschool Children

KONDOLOT M. , Horoz D. , Poyrazoğlu S., BORLU A. , ÖZTÜRK A. , Kurtoglu S. , et al.

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.9, ss.17-23, 2017 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Göçlerin Toplum Beslenmesine Etkileri

BORLU A. , Ener D.

Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Özel Dergisi, cilt.3, ss.22-26, 2017

2011

2011

0-18 yaş grubu çocuk ve adolesanlarda büyüme eğrileri

Öztürk A., Borlu A. , Çiçek B. , Altunay C. , Unalan D. , Horoz D. , et al.

Türk Aile Hekimliği Dergisi, cilt.15, ss.112-129, 2011
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

PUBIS TO SOLE GROWTH REFERENCE CHARTS FOR TURKİSH CHILDREN AGED 0-84 MONTHS

ÖZTÜRK A. , ÇAVUŞOĞLU M., BORLU A. , ÇİÇEK B. , ÜNALAN D. , ZARARSIZ G. , et al.

FOURTH INTERNATIONAL JUBILEE CONGRESS OF GENERAL/FAMILY MEDICINE, Plovdiv, Bulgaristan, 22 - 24 November 2018

2016

2016

An anthrax Outbreak in a village in Central Anatolia and Infection Control Studies

DOĞANAY M. , DEMİRASLAN H., BORLU A. , Şahin S., Büyük F., Şahin M., et al.

15th Medical Biodefense Conference, Münih, Almanya, 26 - 29 April 2016, ss.18

2015

2015

Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencilerinin Meyve ve Sebze Tüketimi ve İlişkin Faktörler

BORLU A. , AYKUT M. , ÇELİK N. , GÜN I. , TİMUR A. , KARACA S.

18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 09 October 2015, ss.312-313

2009

2009

The opinions and behaviours of women on delivery mode who delivered at a selected urban health center area of Kayseri Province

Borlu A. , ÇETİNKAYA F.

12th World Congress on Public Health, İstanbul, Türkiye, 27 April - 11 May 2009, ss.5908

Desteklenen Projeler

2017 - 2019

2017 - 2019

KAYSERİ İLİ KENTSEL ALANDA BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE KAYITLI DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUM ŞEKLİ KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BORLU A. (Yürütücü) , ÇETİNKAYA F.


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 26

h-indeksi (WOS): 3