Assoc. Prof.

ARDA BORLU


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bil.

Halk Sağlığı

Education Information

2004 - 2008

2004 - 2008

Expertise In Medicine

Erciyes University, Dahili Tıp Bil., Halk Sağlığı, Turkey

1990 - 1997

1990 - 1997

Undergraduate

Erciyes University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

2008

2008

Expertise In Medicine

kayseri kentsel alanda seçilmiş bir sağlık ocağı bölgesinde doğum yapan kadınların doğum şekli konusundaki düşünce ve davranışları

Erciyes University, Halk Sağlığı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Public Health

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Erciyes University, Tıp Fakültesi, Dahili

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Erciyes University, Tıp Fakültesi, Dahili

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2019

2019

Epidemiological features of tularaemia in Central Anatolia, Turkey

BORLU A. , Benli A. R. , DOĞANAY M.

Tropical Doctor, vol.49, no.4, pp.264-268, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2019

2019

Are low self-esteem and body image dissatisfaction related with body mass index?

Unlu S., Aykut M., BORLU A. , Kaner G.

PROGRESS IN NUTRITION, vol.21, pp.94-103, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2019

2019

Consumption of energy drinks among Turkish University students and its health hazards

BORLU A. , Oral B., GÜNAY O.

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.35, no.2, pp.537-542, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

2019

2019

Fruit and vegetable consumption of last grade medical students and related factors

Borlu A. , Aykut M., CELIK N. , GÜN I. , TIMUR A., Karaca S.

PROGRESS IN NUTRITION, vol.21, no.1, pp.86-92, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2018

2018

HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIOURS OF ADULTS IN KAYSERI PROVINCE CENTRE

BORLU A. , ÖZTÜRK A. , timur a. , Yildiz S. , yıldız s.

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.19, no.3, pp.1378-1388, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2017

2017

Risk factors for overweight and obesity in children aged 2-6 years

KONDOLOT M. , Poyrazoğlu S., Horoz D. , BORLU A. , Altunay C. , BALCI E. , et al.

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.30, no.5, pp.499-505, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2017

2017

Neck Circumference to Assess Obesity in Preschool Children

KONDOLOT M. , Horoz D. , Poyrazoğlu S., BORLU A. , ÖZTÜRK A. , Kurtoglu S. , et al.

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.9, no.1, pp.17-23, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

TIP FAKÜLTESİ İLK VE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESİF BELİRTİ DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

Oral B., Borlu A. , Ener D. , Günay O.

ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, vol.6, no.1, pp.46-59, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2019

2019

Women’s Birth Choice Request Changes in TenYears: A Single Primary Care Center Experience

Borlu A. , Çetinkaya F.

erciyes medical journal, vol.41, no.4, pp.369-374, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

2018

2018

Relationship between living arrangements, quality of life and depressive symptoms of older adults

YİĞEN H., GÜNAY O. , BORLU A.

Medicine Science, vol.7, pp.132-138, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

2017

2017

Kayseri İl Merkezinde Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuranların Hazır Su Kullanımına İlişkin Görüş ve Davranışları

BORLU A. , BALCI E. , ÖZTÜRK A.

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.74, pp.113-118, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Göçlerin Toplum Beslenmesine Etkisi

BORLU A. , ener d.

Türkiye Klinikleri J Public Health-special Topics, 2017 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

TİNNUTUS PREVALENCE AMONG THE PRİMARY CRE PATIENTS İN KAYSERİ TURKIYE

GÜNAY O. , BORLU A. , DUYGU H., GÜN İ.

ERCİYES MEDİCAL JOURNAL, vol.33, pp.39-46, 2011 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

0-18 yaş grubu çocuk ve adolesanlarda büyüme eğrileri

Öztürk A., Borlu A. , Çiçek B. , Altunay C. , Unalan D., Horoz D. , et al.

Türk Aile Hekimliği Dergisi, vol.15, no.3, pp.112-129, 2011 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURAN ERİŞKİNLERİN KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARI

ÖZTÜRK A. , DUYGU H., BORLU A. , BALCI E. , GÜN İ.

ERCİYES MEDİCAL JOURNAL, vol.33, pp.121-128, 2011 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İhtisas Yapan Asistanların Yaşam Biçimleri ve Karşılaştıkları Sorunlar

AKPINAR F., BORLU A. , ŞARLI Ş., BALCI E. , DUYGU H., GÜN İ. , et al.

TAF PREVENTETİVE MEDİCİNE BULLETİN, vol.7, pp.311-316, 2008 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastaların Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyi

GÜNAY O. , NAÇAR M. , DUYGU H., ÖZDEMİR M., ÇITIL R., ŞULE Ş., et al.

Erciyes Tıp Dergisi, vol.29, pp.303-311, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Hematoloji ve onkoloji hastalarında mikobakteri enfeksiyonları

Mutlu Sarıgüzel F. , Koç A. N. , Sağıroğlu P. , Borlu A. , Canöz Ö.

ULUSLARARASI MİKOBAKTERİYOLOJİ SEMPOZYUMU, Mersin, Turkey, 28 - 30 November 2019, pp.69-70 Creative Commons License

2019

2019

FISH CONSUMPTION STATUS OF ADULTS IN KAYSERI PROVINCE CENTER

BORLU A. , ÇELİK N.

International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference, 24 - 27 April 2019, pp.56-59

2019

2019

İNVAZİF ASPERGİLLOZ TANILI HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ASPERGILLUS TÜRLERİ VE ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARI

Mutlu Sarıgüzel F. , Sağıroğlu P. , Koç A. N. , Borlu A. , Canöz Ö. , Atalay M. A. , et al.

Hastane Enfeksiyonu Etkeni Mantarlar: Epidemiyoloji, Tanı ve Antifungal Duyarlılık Sempozyumu , Kayseri, Turkey, 18 - 19 September 2019 Creative Commons License

2015

2015

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK PERSONELİNİN MERS FARKINDALIĞI

BORLU A. , KABACAOĞLU BİLGİN M., TİMUR A., BALCI E.

18. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Turkey, 05 September 2015 - 09 September 2019

2018

2018

Adulteration of Food

BORLU A.

II.nd INTERNATIONAL ENVİRONMENT HEALTH CONGRESS, 16 - 20 April 2018

2019

2019

LOW BIRTH WEIGHT AND ASSOCİATED FACTORS IN BABIES BORN IN A UNIVERSİTY HOSPİTAL

AHİ S., BORLU A.

1 ST INTERNATIONAL AHİ EVRAN MEDİCİNE AND HEALTH SCİENCES CONGRESS, 11 - 14 April 2019

2018

2018

PUBIS TO SOLE GROWTH REFERENCE CHARTS FOR TURKİSH CHILDREN AGED 0-84 MONTHS

ÖZTÜRK A. , ÇAVUŞOĞLU M., BORLU A. , ÇİÇEK B. , ÜNALAN D. , ZARARSIZ G. , et al.

FOURTH INTERNATIONAL JUBILEE CONGRESS OF GENERAL/FAMILY MEDICINE, Plovdiv, Bulgaria, 22 - 24 November 2018

2018

2018

Changing Wishes of Women About Their Way of Delivery in 10 Years

BORLU A. , ÇETİNKAYA F.

Fourth International Jubilee Congress of General Medicine, Plovdiv, Bulgaria, 22 - 25 November 2018 Sustainable Development

2018

2018

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESİF BELİRTİ SIKLIĞI

ORAL B., BORLU A. , ÖZSAYDI S., GÜNAY O.

2. ULUSLARARASI 20. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 13 - 17 November 2018

2018

2018

Epidemological features of tularemia in Kayseri

BORLU A. , DOĞANAY M. , BENLİ A. R.

16th Medical Biodefense Conference, 28 - 31 October 2018

2018

2018

KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIOURS OF THE INDIVIDUALSABOUT THE APPLICATIONS TO THE EMERGENCY SERVICES

ener d., lale h. n. , BALCI E. , BORLU A. , ÇETİNKAYA F.

FOURTH INTERNATIONAL JUBILEE CONGRESS OF GENERAL/FAMILY MEDICINE, 22 - 24 October 2018

2018

2018

CHANGES IN WISHES OF WOMEN ABOUT THEIR WAYOF DELIVERY IN 10 YEARS

BORLU A. , ÇETİNKAYA F.

FOURTH INTERNATIONAL JUBILEE CONGRESS OF GENERAL/FAMILY MEDICINE, 22 - 24 October 2018 Sustainable Development

2018

2018

SMOKING STATUS OF MEDICAL STUDENTS AT ERCIYESUNIVERCITY, TURKEY

TEMEL M., BORLU A. , ÖZTÜRK H. B. , EKERCİ B., TAT A.

FOURTH INTERNATIONAL JUBILEE CONGRESS OF GENERAL/FAMILY MEDICINE, 22 - 24 October 2018

2018

2018

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Enerji İçeceği Tüketme Durumu ve İlişkili Faktörler

GÜNAY O. , ORAL B., BORLU A.

2. Ulsulararası - 20 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 October 2018

2020

2020

Healthy Lifestyle Behaviors of Adults in Kayseri ProvinceCenter

Borlu A. , Öztürk A., Timur A., Yıldız S.

II nd INTERNATIONAL URBAN ENVIRONMENT HEALTH CONGRESS, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2020 Sustainable Development

2018

2018

A Review on the Reasons and Symptoms of Patient Building Syndrome

BORLU A. , ener d.

II ndINTERNATİONAL URBAN ENVORİMENT HEALTH CONGRESS, 16 - 20 April 2018

2016

2016

An Anthrax Outbreak in a Village in Central Anatol Control Studies

DOĞANAY M. , DEMİRASLAN H., BORLU A. , ŞAHİN S., BÜYÜK F., KARADAĞ Y., et al.

15 th Medical Biodefence Conference, Munich, 26 - 29 April 2016

2015

2015

Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencilerinin Meyve ve Sebze Tüketimi ve İlişkin Faktörler

BORLU A. , AYKUT M. , ÇELİK N. , GÜN I. , TİMUR A. , KARACA S.

18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.312-313

2014

2014

KAMU VE ÖZEL SAĞLIK MESLEK LİSELERİNDE SAĞLIKTA KALİTE EĞİTİM DÜZEYİ

HASEKEN E., ATİK M., GÖZEL R., BORLU A. , ÖKSÜZKAYA A.

V. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ, 20 - 22 November 2014

2014

2014

KAYSERİ’DE BİR GRUP İLKÖĞRETİM VE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNDE DİŞ SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI

BAYGIN S., BORLU A. , ÖKSÜZKAYA A., ÇULDAN A., DURMUŞ S.

HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ III. OKUL SAĞLIĞI SEMPOZYUMU, Turkey, 8 - 09 September 2014

2011

2011

KAYSERİ İLİ AİLE HEKİMLİĞİNDE HASTA MEMNUNİYETİ

YALAP TUNA R., BORLU A. , ÖKSÜZKAYA A., ÇETİNKARA K.

14. ULUSAL HALK SAĞILIĞI KONGRESİ, Turkey, 4 - 07 October 2011

2011

2011

KAYSERİ İLİ ZEHİRLENME OLGULARININ ANALİZİ

YALAP R., ERDOĞDU M. B. , BORLU A. , ÖKSÜZKAYA A., ÇETİNKARA K.

14.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Turkey, 4 - 07 October 2011

2011

2011

KAYSERİDE GÖREV YAPAN İMAMLARIN TÜTÜNE VE TÜTÜN YASAĞINA BAKIŞLARI

BALCI E. , GÜDEN A., GÜDEN E., BORLU A.

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Turkey, 4 - 07 October 2011

2008

2008

KULAK ÇINLAMASININ UYKU VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

GÜNAY O. , GÜN İ. , HOROZ D., BORLU A.

XII. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Turkey, 21 - 25 October 2008

2008

2008

KAYSERİDEKİ ANNELERİN EMZİRME SÜRELERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

BORLU A. , HOROZ D., BALCI E.

XII. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Turkey, 21 - 25 October 2008

Books & Book Chapters

2019

2019

YAŞLI VE YAŞAM ÇEVRESİ

Borlu A.

in: GERİATRİYE DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM, PROF. DR. ÜMRAN SEVİL DR. ÖĞR. ÜYE. VASFİYE BAYRAM DEĞER, Editor, Güven Kitap Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.442-455, 2019

2019

2019

MESLEK HASTALIKLARI

Borlu A.

in: AKADEMİSYENLER, PROFESYONELLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Z. Özlem Parlak Biçer, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.53-67, 2019

2019

2019

İŞ YERLERİNDE KORUYUCU SAĞLIK UYGULAMALARI

Borlu A. , Oral B.

in: AKADEMİSYENLER, PROFESYONELLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ, Z. Özlem Parlak Biçer, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.71-90, 2019


Invited Talks

April 2018

April 2018

“GIDALARDA TAĞŞİŞ”

Workshop

II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 51

h-index (WOS): 4