Doç.Dr.

ARDA BORLU


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bil.

Halk Sağlığı

Eğitim Bilgileri

2004 - 2008

2004 - 2008

Tıpta Uzmanlık

Erciyes Üniversitesi, Dahili Tıp Bil., Halk Sağlığı, Türkiye

1990 - 1997

1990 - 1997

Lisans

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Tıpta Uzmanlık

kayseri kentsel alanda seçilmiş bir sağlık ocağı bölgesinde doğum yapan kadınların doğum şekli konusundaki düşünce ve davranışları

Erciyes Üniversitesi, Halk Sağlığı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Halk Sağlığı

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili

2016 - 2018

2016 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Epidemiological features of tularaemia in Central Anatolia, Turkey

BORLU A. , Benli A. R. , DOĞANAY M.

Tropical Doctor, cilt.49, sa.4, ss.264-268, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2019

2019

Are low self-esteem and body image dissatisfaction related with body mass index?

Unlu S., Aykut M., BORLU A. , Kaner G.

PROGRESS IN NUTRITION, cilt.21, ss.94-103, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

Consumption of energy drinks among Turkish University students and its health hazards

BORLU A. , Oral B., GÜNAY O.

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.35, sa.2, ss.537-542, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2019

2019

Fruit and vegetable consumption of last grade medical students and related factors

Borlu A. , Aykut M., CELIK N. , GÜN I. , TIMUR A., Karaca S.

PROGRESS IN NUTRITION, cilt.21, sa.1, ss.86-92, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIOURS OF ADULTS IN KAYSERI PROVINCE CENTRE

BORLU A. , ÖZTÜRK A. , timur a. , Yildiz S. , yıldız s.

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.19, sa.3, ss.1378-1388, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Risk factors for overweight and obesity in children aged 2-6 years

KONDOLOT M. , Poyrazoğlu S., Horoz D. , BORLU A. , Altunay C. , BALCI E. , et al.

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.30, sa.5, ss.499-505, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2017

2017

Neck Circumference to Assess Obesity in Preschool Children

KONDOLOT M. , Horoz D. , Poyrazoğlu S., BORLU A. , ÖZTÜRK A. , Kurtoglu S. , et al.

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.9, sa.1, ss.17-23, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2017

2017

The epidemiological investigation and control of an anthrax outbreak in a village in Central Anatolia, Turkey

Demiraslan H., BORLU A. , SAHIN S., Buyuk F., KARADAG Y., DOĞANAY M. , et al.

PATHOGENS AND GLOBAL HEALTH, cilt.111, sa.4, ss.206-211, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2013

2013

Waist circumference percentiles among Turkish children under the age of 6 years

Hatipoğlu N. , MAZICIOĞLU M. M. , Poyrazoğlu S., Borlu A. , Horoz D. , Kurtoglu S.

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.172, sa.1, ss.59-69, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

TIP FAKÜLTESİ İLK VE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESİF BELİRTİ DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

Oral B., Borlu A. , Ener D. , Günay O.

ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.46-59, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2019

2019

Women’s Birth Choice Request Changes in TenYears: A Single Primary Care Center Experience

Borlu A. , Çetinkaya F.

erciyes medical journal, cilt.41, sa.4, ss.369-374, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2018

2018

Relationship between living arrangements, quality of life and depressive symptoms of older adults

YİĞEN H., GÜNAY O. , BORLU A.

Medicine Science, cilt.7, ss.132-138, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2017

2017

Kayseri İl Merkezinde Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuranların Hazır Su Kullanımına İlişkin Görüş ve Davranışları

BORLU A. , BALCI E. , ÖZTÜRK A.

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.74, ss.113-118, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Göçlerin Toplum Beslenmesine Etkisi

BORLU A. , ener d.

Türkiye Klinikleri J Public Health-special Topics, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

RADYOLOJİ ÇALIŞANLARININ RADYASYON GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİŞ TUTUM VE DAVRANIŞI

GÜDEN E., OKSUZKAYA A., BALCI E. , TUNA R., BORLU A. , ÇETİNKARA K.

SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE DERGİSİ, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

TİNNUTUS PREVALENCE AMONG THE PRİMARY CRE PATIENTS İN KAYSERİ TURKIYE

GÜNAY O. , BORLU A. , DUYGU H., GÜN İ.

ERCİYES MEDİCAL JOURNAL, cilt.33, ss.39-46, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

0-18 yaş grubu çocuk ve adolesanlarda büyüme eğrileri

Öztürk A., Borlu A. , Çiçek B. , Altunay C. , Unalan D. , Horoz D. , et al.

Türk Aile Hekimliği Dergisi, cilt.15, sa.3, ss.112-129, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURAN ERİŞKİNLERİN KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARI

ÖZTÜRK A. , DUYGU H., BORLU A. , BALCI E. , GÜN İ.

ERCİYES MEDİCAL JOURNAL, cilt.33, ss.121-128, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İhtisas Yapan Asistanların Yaşam Biçimleri ve Karşılaştıkları Sorunlar

AKPINAR F., BORLU A. , ŞARLI Ş., BALCI E. , DUYGU H., GÜN İ. , et al.

TAF PREVENTETİVE MEDİCİNE BULLETİN, cilt.7, ss.311-316, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastaların Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyi

GÜNAY O. , NAÇAR M. , DUYGU H., ÖZDEMİR M., ÇITIL R., ŞULE Ş., et al.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.29, ss.303-311, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Hematoloji ve onkoloji hastalarında mikobakteri enfeksiyonları

Mutlu Sarıgüzel F. , Koç A. N. , Sağıroğlu P. , Borlu A. , Canöz Ö.

ULUSLARARASI MİKOBAKTERİYOLOJİ SEMPOZYUMU, Mersin, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2019, ss.69-70 Creative Commons License

2019

2019

FISH CONSUMPTION STATUS OF ADULTS IN KAYSERI PROVINCE CENTER

BORLU A. , ÇELİK N.

International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference, 24 - 27 Nisan 2019, ss.56-59

2019

2019

İNVAZİF ASPERGİLLOZ TANILI HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ASPERGILLUS TÜRLERİ VE ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARI

Mutlu Sarıgüzel F. , Sağıroğlu P. , Koç A. N. , Borlu A. , Canöz Ö. , Atalay M. A. , et al.

Hastane Enfeksiyonu Etkeni Mantarlar: Epidemiyoloji, Tanı ve Antifungal Duyarlılık Sempozyumu , Kayseri, Türkiye, 18 - 19 Eylül 2019 Creative Commons License

2015

2015

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK PERSONELİNİN MERS FARKINDALIĞI

BORLU A. , KABACAOĞLU BİLGİN M., TİMUR A., BALCI E.

18. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Türkiye, 05 Eylül 2015 - 09 Eylül 2019

2018

2018

Adulteration of Food

BORLU A.

II.nd INTERNATIONAL ENVİRONMENT HEALTH CONGRESS, 16 - 20 Nisan 2018

2019

2019

LOW BIRTH WEIGHT AND ASSOCİATED FACTORS IN BABIES BORN IN A UNIVERSİTY HOSPİTAL

AHİ S., BORLU A.

1 ST INTERNATIONAL AHİ EVRAN MEDİCİNE AND HEALTH SCİENCES CONGRESS, 11 - 14 Nisan 2019

2018

2018

PUBIS TO SOLE GROWTH REFERENCE CHARTS FOR TURKİSH CHILDREN AGED 0-84 MONTHS

ÖZTÜRK A. , ÇAVUŞOĞLU M., BORLU A. , ÇİÇEK B. , ÜNALAN D. , ZARARSIZ G. , et al.

FOURTH INTERNATIONAL JUBILEE CONGRESS OF GENERAL/FAMILY MEDICINE, Plovdiv, Bulgaristan, 22 - 24 Kasım 2018

2018

2018

Changing Wishes of Women About Their Way of Delivery in 10 Years

BORLU A. , ÇETİNKAYA F.

Fourth International Jubilee Congress of General Medicine, Plovdiv, Bulgaristan, 22 - 25 Kasım 2018

2018

2018

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESİF BELİRTİ SIKLIĞI

ORAL B., BORLU A. , ÖZSAYDI S., GÜNAY O.

2. ULUSLARARASI 20. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 13 - 17 Kasım 2018

2018

2018

Epidemological features of tularemia in Kayseri

BORLU A. , DOĞANAY M. , BENLİ A. R.

16th Medical Biodefense Conference, 28 - 31 Ekim 2018

2018

2018

CHANGES IN WISHES OF WOMEN ABOUT THEIR WAYOF DELIVERY IN 10 YEARS

BORLU A. , ÇETİNKAYA F.

FOURTH INTERNATIONAL JUBILEE CONGRESS OF GENERAL/FAMILY MEDICINE, 22 - 24 Ekim 2018

2018

2018

SMOKING STATUS OF MEDICAL STUDENTS AT ERCIYESUNIVERCITY, TURKEY

TEMEL M., BORLU A. , ÖZTÜRK H. B. , EKERCİ B., TAT A.

FOURTH INTERNATIONAL JUBILEE CONGRESS OF GENERAL/FAMILY MEDICINE, 22 - 24 Ekim 2018

2018

2018

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Enerji İçeceği Tüketme Durumu ve İlişkili Faktörler

GÜNAY O. , ORAL B., BORLU A.

2. Ulsulararası - 20 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2018

2020

2020

Healthy Lifestyle Behaviors of Adults in Kayseri ProvinceCenter

Borlu A. , Öztürk A., Timur A., Yıldız S.

II nd INTERNATIONAL URBAN ENVIRONMENT HEALTH CONGRESS, Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2020

2018

2018

A Review on the Reasons and Symptoms of Patient Building Syndrome

BORLU A. , ener d.

II ndINTERNATİONAL URBAN ENVORİMENT HEALTH CONGRESS, 16 - 20 Nisan 2018

2016

2016

An Anthrax Outbreak in a Village in Central Anatol Control Studies

DOĞANAY M. , DEMİRASLAN H., BORLU A. , ŞAHİN S., BÜYÜK F., KARADAĞ Y., et al.

15 th Medical Biodefence Conference, Munich, 26 - 29 Nisan 2016

2015

2015

Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencilerinin Meyve ve Sebze Tüketimi ve İlişkin Faktörler

BORLU A. , AYKUT M. , ÇELİK N. , GÜN I. , TİMUR A. , KARACA S.

18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, ss.312-313

2014

2014

KAMU VE ÖZEL SAĞLIK MESLEK LİSELERİNDE SAĞLIKTA KALİTE EĞİTİM DÜZEYİ

HASEKEN E., ATİK M., GÖZEL R., BORLU A. , ÖKSÜZKAYA A.

V. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ, 20 - 22 Kasım 2014

2014

2014

KAYSERİ’DE BİR GRUP İLKÖĞRETİM VE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNDE DİŞ SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI

BAYGIN S., BORLU A. , ÖKSÜZKAYA A., ÇULDAN A., DURMUŞ S.

HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ III. OKUL SAĞLIĞI SEMPOZYUMU, Türkiye, 8 - 09 Eylül 2014

2011

2011

KAYSERİ İLİ AİLE HEKİMLİĞİNDE HASTA MEMNUNİYETİ

YALAP TUNA R., BORLU A. , ÖKSÜZKAYA A., ÇETİNKARA K.

14. ULUSAL HALK SAĞILIĞI KONGRESİ, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2011

2011

2011

KAYSERİ İLİ ZEHİRLENME OLGULARININ ANALİZİ

YALAP R., ERDOĞDU M. B. , BORLU A. , ÖKSÜZKAYA A., ÇETİNKARA K.

14.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2011

2011

2011

KAYSERİDE GÖREV YAPAN İMAMLARIN TÜTÜNE VE TÜTÜN YASAĞINA BAKIŞLARI

BALCI E. , GÜDEN A., GÜDEN E., BORLU A.

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2011

2009

2009

The opinions and behaviours of women on delivery mode who delivered at a selected urban health center area of Kayseri Province

Borlu A. , ÇETİNKAYA F.

12th World Congress on Public Health, İstanbul, Türkiye, 27 Nisan - 11 Mayıs 2009, ss.5908

2008

2008

KULAK ÇINLAMASININ UYKU VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

GÜNAY O. , GÜN İ. , HOROZ D., BORLU A.

XII. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2008

2008

2008

KAYSERİDEKİ ANNELERİN EMZİRME SÜRELERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

BORLU A. , HOROZ D., BALCI E.

XII. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

YAŞLI VE YAŞAM ÇEVRESİ

Borlu A.

GERİATRİYE DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM, PROF. DR. ÜMRAN SEVİL DR. ÖĞR. ÜYE. VASFİYE BAYRAM DEĞER, Editör, Güven Kitap Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.442-455, 2019

2019

2019

MESLEK HASTALIKLARI

Borlu A.

AKADEMİSYENLER, PROFESYONELLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Z. Özlem Parlak Biçer, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.53-67, 2019

2019

2019

İŞ YERLERİNDE KORUYUCU SAĞLIK UYGULAMALARI

Borlu A. , Oral B.

AKADEMİSYENLER, PROFESYONELLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ, Z. Özlem Parlak Biçer, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.71-90, 2019


Davetli Konuşmalar

Nisan 2018

Nisan 2018

“GIDALARDA TAĞŞİŞ”

Çalıştay

II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 36

h-indeksi (WOS): 3