BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ÇALIŞANLARIN HİZMET KALİTE STANDARTLARI UYGULAMALARIYLA İLGİLİ ALGISI (KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ)


METİN A., ELİF H., TÜRK M., OĞRAŞ S., ÇİFTÇİ G., ÖKSÜZKAYA A., ...Daha Fazla

IV. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ, 2 - 04 Mayıs 2013