Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DLLME-spectrophotometric determination of glyphosate residue in legumes

FOOD CHEMISTRY, cilt.230, ss.567-571, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

On-line solid-phase separation/preconcentration for the determination of copper in urine by flame atomic absorption spectrometry

MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS, cilt.44, ss.240-245, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of Angiostatin on in vitro Embryonic Rat Development

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.17, ss.843-847, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bioactivity and mineral contents of wild-grown edible Morchella conica in the Mediterranean Region

JOURNAL FUR VERBRAUCHERSCHUTZ UND LEBENSMITTELSICHERHEIT-JOURNAL OF CONSUMER PROTECTION AND FOOD SAFETY, cilt.5, ss.453-457, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of total phosphorus in milk by near-infrared absorption spectroscopy with laser diode

MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL, cilt.60, ss.18-21, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of fluoride and some metal ion levels in the drinking waters in Kayseri province

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.25, ss.113-121, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assesment of Etiologic Factors in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Serum Levels of Boron and Selenium

TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, cilt.9, no.1, ss.6-9, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nutritional Iodine Status of Breast-Feeding Mothers and Their Neonates in Kayseri

Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal), cilt.31, ss.208-212, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Kayseri İli İçme Sularında Florür İyonu Derişimlerinin Tayini"

TMMOB Makine Bülteni, cilt.20, ss.27-28, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Production of Biofuel using Microalgae Harvested from Eutrophic Reservoir

3rd International Conference SmartBio, Kaunas, Litvanya, 2 - 04 May 2019, cilt.1, no.1, ss.75

Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki Öncelikli Kirleticiler ve Membranlı Arıtma Sistemleriyle Giderimi

Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 24 - 27 October 2018

Removal of color from an organized industrial zone wastewater: Comparison of pilot scale membrane systems and conventional wastewater treatment plant

III. International Conference on Environmental Science and Technology, Budapeşte, Macaristan, 19 - 23 October 2017, ss.3

Reusing Approaches for an Organized Industrial Zone Wastewater by Membrane Processes

International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 May 2017, ss.1-2

Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Membran Biyoreaktörlerle Arıtılması: İlk Sonuçlar

ULUSLARARASI KENTSEL SU VE ATIK SU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, Malatya, Türkiye, 26 - 28 October 2016, ss.1-7

Lazer diyotlu spektrometre ile idrarda iyot tayini

XXI.Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, Türkiye, 23 - 27 August 2007, ss.33

Menekşe Lazer Diyotlu Spektrometre ile İyot Tayini

XX.Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 08 September 2006, ss.78

Faz Duyar Kapasitansmetre ile Toz Şekerde Nem Tayini

XX.Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 08 September 2006, ss.27

Pancarda On-Line ?-Amino Azot Tayini için Görünür Bölge Laser Diyotlu Spektrometrenin Uygulaması

3. Ulusal Şeker Üretim Teknolojisi Sempozyumu, Etimesgut, Ankara, Türkiye, 17 - 18 September 2002, ss.13-20

A portable bilirubinometer for infant jaundice

1st Int. Conf. On Biomedical Spectroscopy, From Molecules to Men, Cardiff, İngiltere, 7 - 10 July 2002, ss.28

Monitoring of Indigo in dyebath using a VIS Laser Diode spectrometer

31. Colloq. Spect. Int., Ankara, Türkiye, 5 - 10 September 1999, ss.268

Laser diyotlu spektrometre ile Fosfat, Tanen ve Silis tayinleri

9. Kimya ve Kimya Mühendisliği Simpozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 08 September 1993, ss.250

Diğer Yayınlar