Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SİVAS YILDIZELİ KEMANKEŞ MUSTAFA PAŞA MENZİL KÜLLİYESİ

ASOS JOURNAL, ss.108-130, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SİVAS KANGAL-ALACAHAN KERVANSARAYI (Bir Tarihlendirme Denemesi)

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS, cilt.8, no.2, ss.123-141, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YOZGAT-AKDAĞMADEN REDİF TEŞKİLATI DEBBOY BİNASI

TURKISH STUDIES, cilt.9, ss.1033-1052, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Köse Mustafa Paşa’nın Divriği’deki Hayratı

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, cilt.4, ss.83-97, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayserili Mimar El-Hac Mehmet Ağa’nın Kayseri’deki Hayratı

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi, ss.47-62, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Köprülüzade Abdullah Paşa’nın 15 Cemadiel-Evvel 1133-M.14 Mart 1721 Tarihli Vakfiyesi’ne Göre İmar Faaliyetleri Ve Bani Kişiliği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.405-415, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri-Yuvalı Köyü Türk Dönemi Mimarlık Eserleri

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, cilt.2, ss.145-151, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa nın Bani Kişiliği

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi, ss.68-88, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlılar Döneminde Güçlü Bir Kadın Bani: Köprülü Ayşe Hanım

KADIN/WOMAN 2000, cilt.10, ss.43-80, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Talas İlçe Mezarlığında (Cemil Baba Mezarlığı) Yer Alan Bezemeli Mezar Taşları

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, ss.141-175, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sivas Kangal Alacahan Camisi ve Duvar Resimleri

Sivas Kongresi'nin 100.Yılında Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumuu, Sivas, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.111

Halil Rıfat Paşa’nın Sivas-Hasan Çelebi Yol Güzergahı Üzerindeki Bayındırlık Faaliyetleri

21.ULUSLARARASI ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 25-27 Ekim 2017, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.313-314

Amasya Uluköy (Sonisa) Sinan Paşa Hamamı

22. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyum Programı 24-26 Ekim 2018, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.204

Develi'de Türk Dönemi İmar Faaliyetleri

I. ULUSLARARASI DEVELİ - AŞIK SEYRANİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ “DEVELİ”, Kayseri, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.111

Amasya İli ve İlçelerindeki Türk Devri Hamamları

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Programı (07-11 Mayıs 2018), Çanakkale, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018

Köprülü Ailesinin Halep Vilayetindeki Vakıfları ve Günümüzdeki Durumları

Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu 21-24 Aralık 2009, Halep, Suriye, 24 - 26 Aralık 2014, ss.139-170

Develi Şehrinin Selçuklular Dönemindeki Fiziki Yapısı

I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Bekas ve Şuğur Kaleleri

Sanat Tarihi Yazıları: Yaşar Erdemir'e Armağan, Ahmet Yavuzyılmaz, Editör, L-T, Konya, ss.333-353, 2019

Anadolu Medrese Mimarisi Üzerine XIV. Yüzyılda Değişim-Gelişim

Osmanlı Sanatında Değişim ve Dönüşüm, Ayşe BUDAK-Muzaffer YILMAZ, Editör, LİTERATÜRK ACADEMİA, Konya, ss.463-488, 2019

Amasya'da Türk Devri Hamamları

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2018

Sivas İli ve İlçelerindeki Türk Devri Hamamları

Sivas İl Kültür Bakanlığı Yayınları, Sivas, 2017

SİVAS-KANGAL KİTABELERİ

SANAT TARİHİ YAZILARI PROF. DR. KERİM TÜRKMEN ARMAĞANI, Topçu S.M., Aydın R., Editör, Çizgi Yayınevi, Konya, ss.593-603, 2017

Gücün Mimariye Yansıması KÖPRÜLÜLER

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2015

Develi'de Bulunan Kültür Varlıklarının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Çalışmalarının Kültür Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

Develi'de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması DETOK Teknik Planlamaya Geçiş, Akgül B, Çelik T, Dağlı A, Çöteli M, Editör, Nobel Kitabevi, Adana, ss.55-61, 2015

Develi'deki Türk Eserleri

Develi Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri, 2007

Ansiklopedide Bölümler

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.317-318, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.49, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.72-74, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.228-229, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.48-49, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss.468-472, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss.380-381, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss.427-428, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss.463-464, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss.444-445, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss.463, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss.465-466, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Yayınları, ss.462-463, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.24-25, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.431-432, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.391-392, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.271-273, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.254-255, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.338-340, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.245-246, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.20, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.133, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.133-134, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.306-311, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss.346-348, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.370-371, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.274-278, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss.348-349, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.433-434, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.355-356, 2010

Bilirkişi Raporları