YOZGAT-AKDAĞMADEN REDİF TEŞKİLATI DEBBOY BİNASI


TOPÇU S. M.

TURKISH STUDIES, cilt.9, ss.1033-1052, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 10
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: TURKISH STUDIES
  • Sayfa Sayıları: ss.1033-1052

Özet

1826 tarihinde Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından sonra kurulan
“Asakir-i Mansure-i Muhammediyye” ile çok geniş sınırları olan Osmanlı
İmparatorluğu topraklarını korumak olanaksızdı. Dolayısıyla bu durum
Osmanlı yöneticilerini askeri alanda yeni arayışlar içerisine itmiştir.
1834 tarihinde “Meclis-i Şura”da alınan kararlar neticesinde Redif
Teşkilatının kurulmasına karar verilmiştir. Buna göre; imparatorluğun
eyalet ve sancak merkezleri olan kentlerde 1400'er kişilik birer Tabur
kurulması uygun görüldü. Amaç, askerlik çağına gelmiş olanları kendi
bölgelerinde az masrafla kısa sürede, aralıklarla eğiterek savaş anında
işe yarayacak yeterli asker bulundurmanın yanı sıra iç güvenliği de
bunlarla sağlamaktı.
Yukarıda kısaca izah edilen Redif Teşkilatının kuruluşu ve işleyişi
hakkında birçok araştırma olmasına karşın, bu teşkilata ait Anadolu’da
inşa edilmiş olan birçok yapı hakkında maalesef derli toplu herhangi bir
çalışma bulunmamaktadır. Hatta il ve ilçelere ait monografik
çalışmalarda bile bu yapıların sadece isimleri verilmiş olup, yapılar
hakkında bilgilere yer verilmemiştir. Bu durum Redif Teşkilatına ait
binaların plan ve mimari özelliklerinin tam olarak belirlenmesini
engellemektedir. Bu çalışmada Yozgat’ın Akdağmaden ilçesinde
bulunan Redif taburunun kullanımı için yapılmış Debboy binası tarihi
vesikalar ve benzer örneklerle karşılaştırılarak tanıtılacaktır. 

It was not possible to protect the wide lands of the Ottoman
Empire with ‘Asakir-i Mansure-i Muhammediyye’ (the Victorious
Soldiers of Muhammed), which was established after the disbandment
of the Guild of Janissaries in 1826. Thus, this situation caused the
Ottoman administrators to search new ways in the military sphere. As a
result of the decisions taken at the Meclis-i Şura (the Privy Council) in
1834, the organization of reserve corps (Redif Teşkilatı) was to be established. Accordingly, the establishment of troops, each consisting of
1400 soldiers, in the centers of provinces and districts was approved.
The purpose, by training those suitable to be soldiers in a short time
and at intervals locally with minimum expense, was to provide internal
security with them along with having enough soldiers at times of war.
Although there are many researches about the establishment and
organization of the reserve troops, mentioned above briefly,
unfortunately, there is not an orderly study on many of the buildings
constructed for the use of this organization in Anatolia. Moreover, even
in the monographic studies on cities and towns, these building are only
mentioned by name and no further information is provided about them.
This prevents the specification of the plans and architectural features of
these buildings. In this study, by the use of archive documents and
comparison with similar ones, the Debboy building constructed for the
use of the reserve troops stationed in the town of Akdağmaden of Yozgat
is introduced.