Kayseri-Yuvalı Köyü Türk Dönemi Mimarlık Eserleri


TOPÇU S. M.

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, vol.2, no.3, pp.145-151, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Throughout this paper, the architectural monuments in the village Yuvali, which is located 45 km northwest from Kayseri and was evacuated due to a heavy flood in 1970s, have been assessed. Primarily, the historical records have been examined, and several field-researches have been made relating the buildings which have been determined to locate in the village Yuvali as a result of this examination. Based on this field-research in the village mentioned, two mosques and a namazgâh have been found out. Today, since it is not a settlement area any more, the buildings in the village have been desolated. Thus, this study aims at making the inventory of the monuments and gaining these into the Turkish scientific world.
Bu çalışmada, Kayseri'nin 45 km kuzeybatısında yer alan ve 1970'li yıllarda geçirmiş olduğu bir sel felaketi sonrasında boşaltılan Yuvalı Köyü'ndeki mimari anıtlar ele alınmıştır. Öncelikli olarak tarihi kaynaklar incelenmiş ve kaynaklardan Yuvalı Köyü'nde oldukları tespit edilen yapılarla ilgili arazi çalışması yapılmıştır. Köyde yapılan arazi çalışması sonrasında iki adet cami ve bir adet de namazgâh tespit edilmiştir. Köyün günümüzde yerleşim alanı olarak kullanılmamasından dolayı burada bulunan anıtlar kaderlerine terk edilmiş bir vaziyettedir. Bu nedenle bu anıtların envanterlenmesi ve Türk bilim dünyasına kazandırılması için bu çalışma hazırlanmıştır.