Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa nın Bani Kişiliği


TOPÇU S. M.

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi, no.8, pp.68-88, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.68-88

Abstract

Throughout this study, the architectural activities supervised by Kopruluzade Fazıl Ahmet Pasha (1045 A.H. 1635-36 A.D / 26 Saban 1087-November 3, 1676), one of the members of the family Koprulu, within the Ottoman territories will be discussed elaborately. Based on the documents of waqfiyas and Ottoman archives, the regions the Pasha supervised the architectural activities have been determined. Under the light of the information gathered with the field researches, how many of them come to the present have been found out. Also, it has been highlighted to which details the Pasha gave importance in the regions he built the architectural works and what kinds of building he constructed based on the individual characteristics of these regions.
Bu çalışmada; Köprülü ailesi üyelerinden Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa'nın (H. 1045 M. 1635-36/26 Şaban 1087-3 Kasım 1676 ) İmparatorluk toprakları içerisinde girişmiş olduğu imar faaliyetleri irdelenmiştir. Vakfiye ve arşiv belgelerinden hareketle paşanın imar faaliyetinde bulunduğu bölgeler tespit edilmiştir. Yapılan alan araştırmaları ile de bu yapılardan ne kadarının günümüze ulaştığı belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada paşanın yapı yaptıracağı bölgelerde nelere dikkat ettiği ve bu bölgelerin özelliklerine göre ne tip yapılar yaptırdığı üzerinde durulmuştur.