Talas İlçe Mezarlığında (Cemil Baba Mezarlığı) Yer Alan Bezemeli Mezar Taşları


TOPÇU S. M.

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, no.3, pp.141-175, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Throughout this paper, 31 ornamented gravestones have been introduced in Talas, a town in Kayseri. The inscriptions on these monuments have been translated into Turkish with their comprehensive descriptions, and their photographs have been taken and their scaled drawings have been made. In the evaluation chapter, some points such as eqipments and ornaments have been discussed after the graves to be grouped.
Bu çalışmada Kayseri ili Talas ilçe mezarlığında yer alan 31 adet bezemeli mezar taşı tanıtılmıştır. Bu mezar taşlarının detaylı tanımları yapılarak üzerlerinde bulunan kitabeler okunup, fotoğrafları çekilmiş ve ölçekli çizimleri yapılmıştır. Değerlendirme bölümünde mezarlar gruplandırılarak, malzeme, bezeme gibi hususlar hakkında bilgiler verilmiştir.