Köprülüzade Abdullah Paşa’nın 15 Cemadiel-Evvel 1133-M.14 Mart 1721 Tarihli Vakfiyesi’ne Göre İmar Faaliyetleri Ve Bani Kişiliği


TOPÇU S. M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.17, pp.405-415, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this paper, the architectural activities throughout Ottoman lands supervised by Kopruluzade Abdullah Pasha, Koprulu Mehmet Pasha's grandson and Fazıl Mustafa Pasha's son, have been examined in detail. The sites Kopruluzade Abdullah Pasha preferred for his architectural deeds have been determined with the reference of the related waqfiyas, archival documents and contemporary sources. The precautions to have been taken for the organization of these activities and the conservation of the works have been assessed thoroughly. Also, the wealth of waqf institutions and the officers employed by the Waqfs have been mentioned, and the waqf in question has been compared with the waqfs of the other members of the family Koprulu.
Bu çalışmada; Köprülü Mehmet Paşa'nın torunu Fazıl Mustafa Paşa'nın oğlu Köprülüzade Abdullah Paşa'nın Osmanlı toprakları içerisinde girişmiş olduğu imar faaliyetleri irdelenmiştir. Vakfiye, arşiv belgeleri ve çağdaş kaynaklardan hareketle paşanın hangi bölgelerde imar faaliyetlerinde bulunduğu belirlenmiştir. Bu faaliyetlerin organizasyonu ve inşa edilen eserlerin yaşatılmasına yönelik alınan tedbirler ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Ayrıca oluşturulan vakıf kurumunun zenginliği ve istihdam ettiği görevliler belirtilerek, Köprülü ailesinin diğer üyelerinin vakıfları ile karşılaştırmalar yapılmıştır.