Köse Mustafa Paşa’nın Divriği’deki Hayratı


TOPÇU S. M.

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, vol.4, no.1, pp.83-97, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this scientific research paper, the founder personality of Köse Mustafa Pasha who took part in large scale construction and repair activities in Divrigi district of Sivas in 18. Century and after has been focused on. Starting from Pasha's Foundation and archive documents, structures he built in the region were identified and as a result of the field work, whether these works reached today or not was determined. The structures which have been identified to reach today have been presented in detail with photographs and drawings and their positions in the Ottoman Architecture have been evaluated. The main resources of the study consist of the foundations, belonging to Köse Mustafa Pasha, in the archives of Prime Ministry Ottoman Archives and General Directorate of Foundations.
Bu bilimsel araştırma yazısında, Sivas'ın Divriği ilçesinde 18. yüzyıl ve sonrasında büyük çapta inşa ve onarım faaliyetlerinde bulunan Köse Mustafa Paşa'nın bani kişiliği üzerinde durulmuştur. Paşa'nın vakfiye ve arşiv belgelerinden hareketle bölgede yaptırmış olduğu yapılar tespit edilmiş ve yapılan arazi çalışması neticesinde bu eserlerin günümüze ulaşıp ulaşmadıkları belirlenmiştir. Günümüze ulaştıkları tespit edilen yapılar fotoğraf ve çizimler eşliğinde detaylı olarak tanıtılarak Osmanlı Mimarisi içerisindeki konumları değerlendirilmiştir. Çalışmanın ana kaynaklarını Başbakanlık Osmanlı Arşivleri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan Köse Mustafa Paşa'ya ait vakfiyeler oluşturmaktadır.