Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

INSECT FAUNA FOUND ON VINE PLANT IN VINEYARDS OF CAPPADOCIA REGION

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, sa.7, ss.5421-5429, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Intraguild predation of Planococcus ficus parasitoids Anagyrus pseudococci and Leptomastix dactylopii by Nephus kreissli

BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.24, sa.3, ss.257-269, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Life table and some feeding features of Nephus kreissli fed on Planococcus ficus

PHYTOPARASITICA, cilt.41, sa.2, ss.203-211, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pest species of Aphidomorpha and Coccomorpha (Hemiptera) on conifers urban areas of Ankara

Munis Entomology Zoology, cilt.14, sa.1, ss.51-61, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation on scale insects (Hemiptera: Coccomorpha) on ornamental plants in Kayseri province

Türkiye Entomoloji Bülteni, cilt.8, ss.3-13, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kayseri’nin merkez ilçelerinde süs bitkilerinde bulunan yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) türleri

Türkiye Entomoloji Bülteni, cilt.7, ss.277-292, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

New record of Pachyneuron grande Thomson, 1878 (Hymenoptera: Pteromalidae: Pteromalinae) from Turkey

Türkiye Entomoloji Bülteni, sa.1, ss.123-124, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara’da Coccinellidae Familyası Türlerinin Larva ve Pupa Parazitoitleri Üzerinde Ön Araştırmalar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, sa.20, ss.1-5, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Böceklerde birlik içi avcılık

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, sa.18, ss.3-11, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Coccinellidlerin parazitoitleri ve biyolojik savaşım açısından önemleri

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, sa.10, ss.63-69, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye faunası için yeni bir kayıt, Phalacrotophora fasciata (Fallen) (Dip: Phoridae)

Bitki Koruma Bülteni, sa.45, ss.1-7, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Agrotis ipsilon (Lepidoptera: Noctuidae)’un farklı kültür bitkileri üzerindeki yaşam çizelgeleri

Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Muğla, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2018, ss.11

Coccinellid Predators and Parasitoids of Aphid (Hemiptera: Aphididae) Species on Ornamental Plants in Central Districts of Kayseri Province

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON  ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (ICOEST), Budapeşte, Macaristan, 19 - 23 Ekim 2017, ss.200

Investigation on Scale Insects (Hemiptera: Coccomorpha) on Ornamental Plants in Kayseri Province

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON  ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (ICOEST), Budapeşte, Macaristan, 19 - 23 Ekim 2017, ss.201

Kayseri'nin Merkez İlçelerinde Süs Bitkilerinde Bulunan Yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) Türleri

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016, ss.336

Turunçgil Unlubiti (Planococcus citri) mücadelesinde Paecilomyces farinosus’un kullanımı

Entomopatojenler & Mikrobiyal Mücadele Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2007, ss.90

Zirai mücadelede entomopatojen fungusların kullanımını kısıtlayan bazı faktörler

Entomopatojenler & Mikrobiyal Mücadele Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2007, ss.80