Edirne ili merkez ilçesine bağlı köylerde yetiştirilen farklı buğday çeşitlerinde görülen süne (Eurygaster spp.) ve kımıl (Aelia spp.) zarar oranları


Creative Commons License

HÜDAVERDİ R. E. , MUŞTU M.

3rd International Multidisciplinary Studies Congress, Kiev, Ukraine, 5 - 06 October 2018, pp.363-378

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kiev
  • Country: Ukraine
  • Page Numbers: pp.363-378