Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis and Quantum Chemical Calculations of Pyrimidin-1(2H)-ylaminofumarate Derivatives

Journal Of The Chemical Society Of Pakistan, cilt.42, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Investigation of the Some Physical Properties of the Directionally Solidified Al-Cu-Co Ternary Eutectic Alloy

TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS, cilt.68, ss.817-827, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of the growth rate on Physical Properties in the Aluminum-Antimony Eutectic Alloy

International Journal of Materials Engineering and Technology, cilt.9, ss.59-76, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Temperature-dependence of electrical resistivity of Cd-Sn, Bi-Sn, and Al-Si eutectic and Al-3wt.%Si hypoeutectic alloys

JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, cilt.15, ss.490-493, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Theoretical B3LYP Study of Contrast Agent Metrizoate

International Journal of Chemistry and Technology (IJCT), cilt.4, ss.60-70, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kontrast Madde Iopromidinin Elektronik Yapısı Üzerine Teorik B3LYP Çalışması

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.36, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yalıtımlı ve yansıtıcı kapağı olan ve olmayan iki güneş havuzunun termal performanslarının karşılaştırılması

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı, Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi Makaleleri, cilt.8, ss.148-150, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yansıtıcı kapaklı bir güneş havuzunun termal performansı

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi Makaleleri., cilt.8, ss.141-143, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Electrical and Thermal Properties Al-2Mn-5Fe Ternary Alloy

International Science and Technology Conference (ISTEC-2016), Viyana, Avusturya, 13 - 15 July 2016, ss.356

Effects of Copper Content on Microstructure and Mechanical Properties of Al–Mn Eutectic Alloys

International Science and Technology Conference (ISTEC-2016), Viyana, Avusturya, 13 - 15 July 2016, ss.345

Effect of Growth Rate on Microstructure and Mechanical Properties of Al-Mn-Si Ternary Alloy

International Science and Technology Conference (ISTEC-2016), Viyana, Avusturya, 13 - 15 July 2016, ss.326

Female Administrators at Educational Institutions According to the Views of School Administrators and Teachers

International Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, İspanya, 4 - 07 February 2016, ss.129-134

Microstructural Characterization and Mechanical Properties of Al-2Mn-5fe Ternary Eutectic Alloy

ICMSE 2015: International Conference on Materials Science and Engineering, Amsterdam, Hollanda, 6 - 07 August 2015, cilt.17, no.8, ss.286

Effect of solidification parameters on the microstructure and microhardness in the Al-Cu-Si ternary alloy

2nd International Advances in Applied Physics & Materials Science- APMAS2012, Türkiye, 1 - 04 April 2012, ss.163

Kitap & Kitap Bölümleri

Corrosion Science: Theoretical and Practical Applications

Quantum chemical calculations on the corrosion inhibition performance of some tetrazole derivatives, Kaya S.,Obot I.B.,Özkir D., Editör, Apple Academic Press, Florida, 2020 Creative Commons License

Fizik Laboratuvarı Deneyleri

Niğde Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 2008