Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yalıtımlı ve yansıtıcı kapağı olan ve olmayan iki güneş havuzunun termal performanslarının karşılaştırılması

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı, Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi Makaleleri, cilt.8, ss.148-150, 2004

Yansıtıcı kapaklı bir güneş havuzunun termal performansı

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi Makaleleri., cilt.8, ss.141-143, 2004

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Electrical and Thermal Properties Al-2Mn-5Fe Ternary Alloy

International Science and Technology Conference (ISTEC-2016), Viyana, Avusturya, 13 - 15 July 2016, ss.356

Effects of Copper Content on Microstructure and Mechanical Properties of Al–Mn Eutectic Alloys

International Science and Technology Conference (ISTEC-2016), Viyana, Avusturya, 13 - 15 July 2016, ss.345

Effect of Growth Rate on Microstructure and Mechanical Properties of Al-Mn-Si Ternary Alloy

International Science and Technology Conference (ISTEC-2016), Viyana, Avusturya, 13 - 15 July 2016, ss.326

Female Administrators at Educational Institutions According to the Views of School Administrators and Teachers

International Humanities and Social Sciences Conference, Barselona, İspanya, 4 - 07 February 2016, ss.129-134

Microstructural Characterization and Mechanical Properties of Al-2Mn-5fe Ternary Eutectic Alloy

ICMSE 2015: International Conference on Materials Science and Engineering, Amsterdam, Hollanda, 6 - 07 August 2015, cilt.17, no.8, ss.286

Effect of solidification parameters on the microstructure and microhardness in the Al-Cu-Si ternary alloy

2nd International Advances in Applied Physics & Materials Science- APMAS2012, Türkiye, 1 - 04 April 2012, ss.163

Kitap & Kitap Bölümleri

Corrosion Science: Theoretical and Practical Applications

Quantum chemical calculations on the corrosion inhibition performance of some tetrazole derivatives, Kaya S., Obot I.B., Özkir D., Editör, Apple Academic Press, Florida, 2019
Link

Fizik Laboratuvarı Deneyleri

Niğde Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 2008