Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

  • Fiziksel Metalurji

  • Temel Bilimler

  • Fizik

  • Yoğun Madde 1:Yapısal, Mekanik ve Termal Özellikler

  • Katı ve sıvı yapılar, kristalografi

  • Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler

  • Manyetik özellikler ve malzemeler