Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Energy Expenditure, Hormonal Physiology, and Nutritional Status Following Sleeve Gastrectomy

BARIATRIC SURGICAL PRACTICE AND PATIENT CARE, cilt.15, ss.15-21, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effects of implementing a nutritional support algorithm in critically ill medical patients

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.65, ss.810-814, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Kayseri İlinde Yaşayan 65 Yaş ve Üzeri Bireylerde Beslenme Durumu ve Yaşam Kalitesinin Saptanması.

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.16, ss.322-329, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

DETERMINING NUTRITIONAL STATUS AND QUALITY OF LIFE OF 65 YEARS AND OLDER INDIVIDUALS IN KAYSERI

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.16, ss.322-329, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Urinary uric acid : creatinine ratios in healthy Turkish children

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.51, ss.526-529, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of glutamine-enriched total parenteral nutrition on acute pancreatitis

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION, cilt.61, ss.1429-1434, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Six Months Results of Obesity Management in Primary Care

Eurasian Journal of Family Medicine, cilt.8, ss.126-136, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hipotiroidi ve Beslenme

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.59-72, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nutritional Status and Quality of Life in Lung Cancer Patients

Ethno Med, cilt.11, ss.268-277, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile Hekimliği’nde Obezite Yönetimi ve Takip Sıklığı.

Eurs J Fam Med, cilt.6, ss.18-25, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakım Hastalarında Beslenme Desteği

Turkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik Özel Sayı-3, cilt.3, ss.68-76, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Diyabetik Gastroparezide Beslenme Tedavisi

BESLENME VE DİYET DERGİSİ, cilt.44, ss.257-264, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çinko, immün sistem ve enfeksiyon etkileşimleri

Türkiye Klinikleri J Nutr Diet, cilt.2, ss.77-81, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Obesity Prevalence and Related Factors among Medical Students in Kayseri

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.37, ss.51-58, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Annelerin anne sütü sağma konusundaki bilgi ve davranışları: Tanımlayıcı bir çalışma

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences, ss.100-104, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erişkin kadın sağlığı ve beslenmesi

Türkiye Klinikleri J Nutr Diet, cilt.1, ss.26-32, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri’de iki toplum sağlığı merkezine başvuran annelerde emzirmede sorunları ve risk faktörleri

Türk Pediatri Arşivi-Turkish Archives Of Pediatrics, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri Melikgazi Eğitim Araştırma Bölgesi’nde 0-5 yaş grubunda malnütrisyon durumu

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.53, ss.107-113, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi’nde 0-5 Yaş Grubu Çocuklarda Malnütrisyon Durumu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, cilt.53, ss.107-113, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelerin inanışları: besin seçimi bebeğin cinsiyetini etkiler mi?

AİLE VE TOPLUM: EGİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.5, ss.41-52, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi’nde 0-36 Aylık Çocuklarda Anne Sütü Alma Durumu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, cilt.52, ss.176-182, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obezitede yağ dokusunun ve çoklu doymamış yağ asitlerinin inflamasyonda rolü,

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.121-129, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akut pankreatitte beslenme desteği,

Hacettepe Tıp Dergisi, cilt.39, ss.75-81, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of conjugated linoleic acid on body composition and selected biochemical parameters in obese women

Pakistan Journal of Nutrition, cilt.7, ss.546-549, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Operasyonda obezitenin oluşturduğu riskler

ULUSAL CERRAHİ DERGİSİ, cilt.24, ss.208-214, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Besinlerin Okul Başarısına Etkileri

İlköğretmen, cilt.24, ss.3236, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Use of Herbs by the Patients with Diabetes in Kayseri, Turkey

Pakistan Journal of Nutrition, cilt.6, ss.310-312, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vanadyum ve diyabetle etkileşimi

Sendrom, cilt.19, ss.25-31, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yara İyileşmesi ve Beslenme

Sendrom, cilt.19, ss.54-61, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri ilinde ev kadınlarının besinleri saklama uygulamaları

Beslenme ve Diyet Dergisi, cilt.34, ss.31-40, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastaların Özel Diyet Uygulama ve Hastane Yemek Hizmetlerinden Memnuniyet Durumları

Beslenme ve Diyet Dergisi, cilt.34, ss.9-16, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri İlinde Ev Kadınlarının Besinleri Saklama Uygulamaları

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.43-51, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obezitede yeni bir hormon: Girelin

Sendrom, cilt.13, ss.50-57, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri İl Merkezinde 0-36 Aylık Çocuklarda Malnutrisyon Durumu ve Etkileyen Bazı Faktörler

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.62, ss.41-48, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri İlinde Tüketicilerin Besin Alışverişine Yönelik Davranışları

Beslenme ve Diyet Dergisi, cilt.33, ss.71-81, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri ilinde tüketicilerin besin alışverişine yönelik davranışları

Beslenme ve Diyet Dergisi, cilt.33, ss.71-81, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Probiyotik ve Prebiyotiklerin Sağlık Üzerine Etkileri

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.27, ss.122-127, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri il merkezinde 0 36 aylık çocuklarda malnütrisyon durumu ve etkileyen bazı faktörler

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.62, ss.41-48, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Egzersiz ve sağlık

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.65-70, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üniversite Öğrencilerinin Tükettikleri İçecekler ve Tercihlerini Belirleyen Etmenler

Beslenme ve Diyet Dergisi, cilt.31, ss.31-41, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ADDİSON HASTALIĞINDA BESLENME ÖNERİLERİ

2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi, 10 - 12 Ekim 2019

Six months results of obesity management in primary care

4th International Symposium on New Trends in Social Science, 6 - 07 Temmuz 2018, ss.78

Management of Obesity in Primary Care and Frequency of Following

EFPC Rİga Conference 2016, Riga, Letonya, 4 - 07 Eylül 2016, cilt.1, ss.37 Creative Commons License

Milk consumption is associated with decreased insulin resistance in obese children and adolescents

4th International Conference and Exhibition on Obesity and Weight Management, ATLANTA, Amerika Birleşik Devletleri, 07 Aralık 2014 - 09 Aralık 2015

Assessment of Physical Activity in Adults Living in Kayseri City Centre

International Eastern Mediterranean Cardiometabolic Syndrome Congress and Eastern Mediterranean Health Sciences Student Symposium, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 5 - 09 Kasım 2014, ss.138-140

Determining School Transportation Preferences of Students From Nutrition and Dietetics Department in Erciyes University Faculty of Health Sciences

International Eastern Mediterranean Cardiometabolic Syndrome Congress and Eastern Mediterranean Health Sciences Student Symposium, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 5 - 09 Kasım 2014, ss.137-138

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE OBEZİTE AKADEMİK BAŞARIYI ETKİLER Mİ?

ULUSLARARASI KARDİYOMETABOLİK SENDROM DOĞU AKDENİZ KONGRESİ VE DOĞU AKDENİZ SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, Gazimagusa, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014, ss.151

Does Obesity Affect The Academic Achievement In University Students?

International Eastern Mediterranean Cardiometabolic Syndrome Congress and EasternMediterranean Health Sciences Student Symposium, Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 5 - 09 Kasım 2014

EVALUATION OF RELATION BETWEEN SOFT DRINKS CONSUMPTION AND WAIST CIRCUMFERENCE AMONG ERCİYES UNIVERSITY HEALTH SCIENCES FACULTY NUTRITION AND DIETETIC DEPARTMENT STUDENTS

ULUSLARARASI KARDİYOMETABOLİK SENDROM DOĞU AKDENİZ KONGRESİ VE DOĞU AKDENİZ SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 5 - 09 Kasım 2014, ss.141-142

Evaluation Of Relation Between Soft Drinks Consumption And Waist Circumference Among Erciyes University Health Sciences Faculty Nutrition And Dietetic Department Students

ULUSLARARASI KARDİYOMETABOLİK SENDROM DOĞU AKDENİZ KONGRESİ VE DOĞU AKDENİZ SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, 5 - 09 Kasım 2014

Tip 2 diyabetli hastalara verilen beslenme eğitiminin beslenme bilgi düzeyi üzerine etkileri

IX.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2014, ss.215

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Obezite Durumu ve İlişkin Faktörler

16. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2013, ss.466

The Indigenious Vegetable for Kayseri: Yamula Eggplant and Its Nutritional Properties

The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic and Caucasus”, Struga-Ohrid, Makedonya, 24 - 26 Ekim 2013, ss.377

Metabolik sendromu olan adolesanların beslenme özellikleri

V111. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, ss.246

Kitap & Kitap Bölümleri

D Vitamini ve Otoimmün Hastalıklar

D Vitamini, Yurttagül Mine S, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.46-53, 2019

Diyetin Endokrin Etkileri: Fitoöstrojenler

Klinik Uygulamalarda Beslenme, İndrani Kalkan, Mehmet Akman, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.441-448, 2017

Romatolojik Hastalıklarda Diyet Tedavisi

Klinik Uygulamalarda Beslenme, İndrani Kalkan, Mehmet Akman, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2017

Yoğun Bakım Hastalarında Beslenme Desteği

Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular 1, muhittin tayfur, nurcan yabancı ayhan, Editör, hatipoğlu yayınevi, ss.49-95, 2015

Yoğun Bakım Hastalarında Beslenme Desteği

Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular-2, Tayfur M, Yabancı Ayhan N, Editör, Hatiboğlu Basım Yayım, Ankara, ss.49-95, 2015

Enteral Beslenme

Hastanede Yatan Hastalarda Beslenme İlkeleri, Hastane Beslenme Kurulu, Editör, Hastaneler Bilgi İşlem, Kayseri, ss.9-27, 2014

Enfeksiyon Hastalıklarında Beslenme Tedavisi

Hastalıklarda Beslenme Tedavisi, Alphan Tüfekçi E, Editör, Hatipoğlu Basım Ve Yayım A.Ş. San. Tic. Ltd. Şti, Ankara, ss.725-745, 2013

Romatizmal Hastalıklarda Beslenme Tedavisi

Hastalıklarda Beslenme Tedavisi, Alphan Tüfekçi E, Editör, Hatipoğlu Basım Ve Yayım A.Ş. San. Tic. Ltd. Şti, Ankara, ss.697-0, 2013

Romatizmal Hastalıklarında Beslenme Tedavisi

Hastalıklarda Beslenme Tedavisi, M. Emel Tüfekçi Alphan, Editör, hatipoğlu, ss.697-723, 2013

Enfeksiyon Hastalıklarında Beslenme Tedavisi

Hastalıklarda Beslenme Tedavisi, M. Emel Tüfekçi Alphan, Editör, Hatipoğlu Yayınevi, ss.725-745, 2013

Obezitede Beslenme Tedavisinde Doğru Bilinen Yanlışlar

Her Yönüyle Obezite Önleme ve Tedavi Yöntemleri, Perihan Arslan, Ayhan Dağ, Evrim Güngör Türkmen, Editör, Cem Ofset Matbaacılık San AŞ, ss.115-145, 2012

Çocuk Ve Ergen Obezitesinde İnsülin Direnci Ve Metabolik Sendrom

Çocuk ve Ergenlerde Ağırlık Yönetimi, Murat Baş, Gül Kızıltan, Editör, Başkent Üniversitesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Bürosu, ss.133-148, 2011

Karaciğer Hastalıklarında Beslenme Desteği,

Nütrisyonda Güncel Konular, Erdem NZ, Gümüşel S, Editör, Ata Ofset Matbaacılık,, İstanbul, ss.215-223, 2011

Çocuk ve Ergen Obezitesinde İnsülin Direnci ve Metabolik Sendrom

Çocuk ve Ergenlerde Ağırlık Yönetimi, Baş M, Editör, Başkent Üniversitesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Bürosu, Ankara, ss.133-148, 2011

Zayıflama amaçlı kullanılan sıvı formülalar

Yetişkinlerde Ağırlık Yönetimi, Baysal A, Baş M, Editör, Ekspres Baskı A.Ş, İstanbul, ss.246-255, 2008