Evaluation Of Relation Between Soft Drinks Consumption And Waist Circumference Among Erciyes University Health Sciences Faculty Nutrition And Dietetic Department Students


KÜÇÜKKATIRCI S. , ŞAHİN H.

ULUSLARARASI KARDİYOMETABOLİK SENDROM DOĞU AKDENİZ KONGRESİ VE DOĞU AKDENİZ SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, 5 - 09 Kasım 2014